GOLUBOVIĆ, Uroš
1Plavšić M. i Golubović U., 1963: Istraživanje postotnog odnosa sortimenata kod jele (Abies alba Mill.). Š.L. 9-10, s.367    PDF
2Golubović U., 1963: Da li je Peručica prašuma?. Š.L. 11-12, s.484    PDF
3Plavšić M. i Golubović U., 1964: Istraživanja postotnog odnosa pilanskih sortimenata kod jele (Abies alba Mill.).. Š.L. 1-2, s.22     PDF
4Golubović U., 1965: Funkcionalna ovisnost cijene koštanja i osnovnog tehnološkog radnog vremena na primarnim radnim strojevima pri preradi l m3 jelove pilanske oblovine o šumsko-uređajnim debljinskim stepenima. Š.L. 9-10, s.418    PDF
5Golubović U., 1965: Dušan dr Vučković — Kapitalističko iskorištavanje šuma u crnoj Gori. Š.L. 9-10, s.460    PDF
6Golubović U., Meštrović Š., 1966: Turistička renta kao funkcija šumskih sastojina uz Jadransko more i magistralu — Tourist rental as a function of the forest stand situated along the Adriatic and its motor highway — La rente touristique en tant que fonction des peuplements forestiers le long de la Mer Adriatique et le long de l´autoroute côtiere — Die Touristenrente als Funktion der Waldbestände längs des Adriatischen Meeres und der Küsten-Autobahn. Š.L. 11-12, s.481    PDF
7Golubović U., 1967: Istraživanja najrentabilnijeg šumsko-uređajnog debljinskog stepena jele (Abies alba Mill.) za pilansku preradu. Š.L. 9-10, s.388    PDF
8Plavšić M., Golubović U., 1967: Istraživanja postotnog odnosa sortimenata (eksploatacije šuma) u čistim i mješovitim bukovim sastojinama Gorskog Kotara. Š.L. 11-12, s.456    PDF
9Golubović U., 1968: Obavijest (Odgovor I. Horvatu). Š.L. 7-8, s.320    PDF
10Golubović, U., 1970: Prilog utvrđivanju vrijednosti sastojina u izmijenim uvjetima privređivanja na mediteranskom području. Š.L. 1-2, s.21     PDF
11U. Golubović, 1971: Istraživanja relativne diferencijalne rente u ekonomskim šumama Gorskog Kotara. Š.L. 11-12, s.364    PDF
12Plavšić — Gojković, N., Plavšić, M. i Golubović, U., 1972: Prilog poznavanju biljno-sociološkog sastava i elemenata građe prašumskog rezervata Čorkova Uvala (Nacionalni park Plitvička jezera). Š.L. 9-10, s.348    PDF
13piše U. Golubović, 1974: Dr. ing. Milenko Plavšić. Š.L. 5-6, s.253    PDF
14M. Plavšić i U. Golubović, 1974: Utvrđivanje štete od divljači. Š.L. 7-9, s.337    PDF
15U. Golubović, 1977: Usporedna istraživanja ekonomske uspješnosti gospodarenja u konkretnim šumskim sastojinama uzgajanim na šumskom i poljoprivrednom tlu. Š.L. 5-7, s.298    PDF
16U. Golubović, 1978: Problemi rente kao dohodovne kategorije u socijalizmu. Š.L. 8-10, s.367    PDF
17Golubović, B., 1979: Efikasnost i ciljevi gospodarenja u šumskom gospodarstvu. Š.L. 4-6, s.145    PDF
18Golubović, U., 1979: »Ni carska ni spahijska«.. Š.L. 11-12, s.609    PDF
19Kraljić, B., Golubović, U., 1980: Ekonomske posljedice sušenja hrasta lužnjaka (Q. robur L.). Prethodna obavijest. Š.L. 1-2, s.3     PDF
20Golubović, U., 1980: Ekonomske posljedice devastacije ličkih šuma. Š.L. 3-4, s.153    PDF
21Golubović, U., 1981: Naučna istraživanja iz ekonomike i organizacije šumarstva i prerade drva u Jugoslaviji (razdoblje 1976—1980. godine) . .. Š.L. 3-4, s.179    PDF
22Golubović, U., 1981: Utvrđivanje vrijednosnog (novčanog) iznosa šteta od divljači u mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka i poljskog jasena. Š.L. 5-7, s.241    PDF
23Golubović, U., Kraljić, B., Mikloš, I., 1981: Šume i šumarstvo Kube.. Š.L. 8-9, s.381    PDF
24Golubović, U., 1981: Radna organizacija »Nacionalni park Plitvice« — osnovna podloga gospodarskog napretka Like. Š.L. 8-9, s.397    PDF
25Mikloš, I., Kraljić, B., Golubović, U., 1983: Šumarske bilješke sa studijskog boravka u Kini. Š.L. 7-8, s.361    PDF
26Golubović, U., 1984: Istraživanja ekonomskih posljedica truljenja i bonificiranja bjelike pri sušenju hrasta lužnjaka (Qu. robur L.) u šumama SR Hrvatske. Š.L. 9-10, s.413    PDF
27Golubović, U., 1985: Istraživanja novčanih veličina šteta od divljači u mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka i poljskog jasena. Š.L. 9-10, s.419    PDF
28Golubović, U., 1986: V. PAVLEK i P. PAVLEK: Problem stabilizacije i razvoja poljoprivrede. Š.L. 3-4, s.140    PDF
29Golubović, U., 1987: Utvrđivanje novčanih iznosa šteta od divljači u šumskim kulturama i plantažama na Baranjskom dijelu Lovno-šumskog gospodarstva »Jelen«. Š.L. 1-2, s.29     PDF
30Golubović, U., 1987: Da li se zaista dio akumulacije prelijeva iz šumarstva u drvnu industriju ili obrnuto?. Š.L. 3-4, s.105    PDF
31Golubović, U., 1988: Branko Kraljić: Usavršavanje kalkulacija u primarnoj preradi drva u svrhu deduktivnog izračunavanja ekonomskih opravdanih cijena njezinih drvnih sirovina. Š.L. 7-8, s.374    PDF
32Golubović, U., 1988: Financijski rezultati jednog ad hok pokusa u DI »Slavonija« Sl. Brod. Š.L. 11-12, s.535    PDF
33Golubović, U., 1989: Nekoliko usporednih podataka iz zdravih i sušenih sastojina hrasta lužnjaka. Š.L. 11-12, s.631    PDF
34Golubović, U., 1989: Prof. dr. Branko Kraljić: EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU.. Š.L. 11-12, s.657    PDF
35Golubović, U., 1990: Komparativna istraživanja ekonomskih posljedica sušenja jele u Gorskom kotaru. Š.L. 11-12, s.503    PDF
36Golubović, U., 1990: Tri doktora i opus prof. Branka KRALJIĆA, dipl. inž. šum.. Š.L. 11-12, s.550    PDF
37Golubović, U., 1992: TKO JE OPLJAČKAO ŠUME. Š.L. 1-2, s.97     PDF


                UNDER CONSTRUCTION