G., Antun
1Napisao Dr. A. Goglia., 1898: Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije iz šuma krajiških imovnih obćina.. Š.L. 7, s.257    PDF
2Napisao dr. A. Goglia, 1898: Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije is šuma krajiških imovnih obćina.. Š.L. 11-12, s.437    PDF
3Napisao Dr. A. Goglia, 1899: Nadležnost upravnih oblasti u šumskim stvarima.. Š.L. 3, s.136    PDF
4Piše Dr. A. Goglia., 1899: Upravni kazneni postupak u šumskim stvarima.. Š.L. 4, s.161    PDF
5Priobćuje Dr. A. Goglia, 1901: Žumberačka imovna obćina.. Š.L. 7, s.350
6Piše Dr. A. Goglia, 1901: §. 2. šum. zakona.. Š.L. 11, s.547    PDF
7Piše dr. A Goglia, 1902: Naknada šteta po lovnom zakonu od 27. travnja 1893.. Š.L. 5, s.245    PDF
8Piše Dr. A. Goglia, 1902: Iznošenje šumskih proizvoda preko tudjeg zemljišta (§§. 24., 25. i 26. šum. zakona).. Š.L. 6, s.313    PDF
9, 1909: Šumovlastnik, koji u smislu §. 22. š. z. ne namjesti osposobljenoga šumara, ne može se kazniti globom, nego oblast će temeljem § 5. ces. patenta od 20. IV 1854. postaviti šumara na njegovu pogibelj i trošak.. Š.L. 3, s.111    PDF
10, 1909: Šume onakovih zemljištnih zajednica, koje nisu u stanju da svaka za sebe namjesti i plati valjanoga lugara, mogu se spojiti u jednu zajedničku čuvariju. — Tražbine krajiške imovne obćine protiv njenih činovnika, koji se izvode iz službenog odnošaja, imadu se utjerati administrativnim putem bez utjecaja suda.. Š.L. 4, s.154    PDF
11, 1909: Kod zemljištnih zajednica, koje nisu konačno uredjene prema ustanovama zakona od 25. travnja 1894. (o uredjenju zem. zajednica), nuždno je za pravovaljanost zaključaka glavne skupštine ovlaštenika, da je nanj pristala nadpolovična većina svih ovlašteničkih glasova. — Povjerenstvena izaslanja urednika kr. kotar, oblasti na teret zemljištnih zajednica u svrhu sastava proračuna, te izpitanja zaključnih računa. — Pristojbe obćinskih organa kada sudjeluju kod potrage za kriomčarenim šum. proizvodima, te kod prisilnoga ućerivanja šumskih odšteta. — Kako i na čiji trošak ima se oblastima odpremati zapljenjeno šumsko orudje. — Razdioba šumskih glavnica zemljištnih zajednica, odnosno doznaka šumskih tangenta tih glavnica, odpadajućih župnim nadarbinama, učiteljima i bilježnicima.. Š.L. 5, s.187    PDF
12Napisao Dr. A. Goglia. (Preštampano iz Mjesečnika prav. društva), 1909: Postanak i prestanak novosisačke imovne obćine.. Š.L. 11, s.412    PDF


                UNDER CONSTRUCTION