GODEK, Ivo
1 Ing. I. Godek, 1944: Dr A. Barbey: Die Pappel.. Š.L. 5-6, s.105    PDF
2 Ing. I. Godek., 1953: Ing. S. Rosić: Nov sistem uređenja bujica. Š.L. 12, s.535    PDF
3 Godek ing. Ivo, 1954: Sastanak bujičara na savjetovanju hidrotehničara u Opatiji. Š.L. 2-3, s.114    PDF
4 Ing. Ivo Godek, 1956: Međunarodno zasjedanje bujičara u Jugoslaviji. Š.L. 3-4, s.136    PDF
5 Godek I., 1965: Uređivanje bujica u SR Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.528    PDF
6 Milan Glavaš, 2016: BRONČANA PLAKETA I PRIZNANJE ŠUMARIMA. Š.L. 5-6, s.295    PDF


                UNDER CONSTRUCTION