G., Karmela
1Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, J. Bećarević, K. Glova, S. Plantak, 2007: Žuta i bijela imela na području Uprava šuma podružnica Našice i Osijek. Š.L. 3-4, s.125
2Nataša Rap, Karmela Glova, Manda Stramput, Marilena Idžojtić, 2013: OBNOVA ARBORETUMA LISIČINE KROZ PREDPRISTUPNI FOND HRVATSKA – MAĐARSKA. Š.L. 3-4, s.207    PDF


                UNDER CONSTRUCTION