FRANČIŠKOVIĆ, Stjepan
1Stjepan Frančišković, 1927: Šume i šumarstvo vlastelinstva Thurn Taxis u zapadnoj Hrvatskoj. Š.L. 9, s.409    PDF
2Ing. S. Frančišković, 1928: O rentabilnosti bukve.. Š.L. 6-7, s.283    PDF
3Ing. S. Frančišković, 1929: Problem rentabilnosti gospodarenja u šumama visokog krša.. Š.L. 6-7, s.252    PDF
4Ing. S. Frančišković, 1938: Prilog proučavanju taksacionih elemenata u prebirnim šumama.. Š.L. 8-9, s.428    PDF
5Ing. St. Frančišković, 1939: Prilog proučavanju taksacionih elemenata u prebirnim šumama.. Š.L. 12, s.700    PDF
6Ing. S. Frančišković, 1940: Fotogrametrija u službi taksacije.. Š.L. 10, s.473    PDF
7Ing. S. Frančišković, 1940: Manuelni rad u šumskoj privredi.. Š.L. 11, s.550    PDF
8Ing. S. Frančišković, 1940: Savremeni problemi uređivanja šuma u Njemačkoj.. Š.L. 12, s.591    PDF
9Ing. Stj. Frančišković ., 1941: Socijalne tendencije u modernom šumarstvu.. Š.L. 4, s.125    PDF
10Ing. S. Frančišković, 1941: Impresije s naučnog puta po Njemačkoj.. Š.L. 6, s.213    PDF
11Ing. S. Frančišković, 1941: Primjetbe mojem referatu o problemima uredjivanja šuma u Njemačkoj (odgovor kol. g. ing. Lageru).. Š.L. 7, s.314    PDF
12Ing. Stj. Frančišković, 1942: Kritika obračuna normalne drvne zalihe.. Š.L. 3, s.69     PDF
13Ing. Stj. Frančišković, 1942: Intersylva II. godište br. 1. i 2.. Š.L. 6-7, s.202    PDF
14Ing. Stj. Frančišković, 1943: Intersylva II. godište br. 3. i br. 4. III. godište br. 1. i 2.. Š.L. 2, s.56     PDF
15Ing. S. Frančišković ., 1944: Intersylva br. 3.—4. 1943. g.. Š.L. 5-6, s.106    PDF
16ing. S. Frančišković, 1950: Naši tartufi. Š.L. 1-2, s.23     PDF
17ing. S. Frančišković, 1950: Novatori i racionalizatori u šumskoj industriji. Š.L. 1-2, s.78     PDF
18S. Frančiškvić, 1950: »Steypack« — tvrdo drvo proizvedeno iz nekih četinjača (tal.). Š.L. 5, s.215    PDF
19Ing. S. Frančišković, 1952: Organizacija Instituta za drvno-industrijska istraživanja u Princes Risborough kod Oxforda u Engleskoj. Š.L. 5-6, s.186    PDF
20Ing. S. Frančišković, 1953: Austro-talijanske uzanse za drvo. Š.L. 9-10, s.404    PDF
21Frančišković ing. Stjepan, 1954: Elementi čvrstoće šperovanog drveta. Š.L. 5-6, s.263    PDF
22Frančišković ing. Stjepan, 1955: Drvna industrija u NR Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.491    PDF
23Frančišković ing. S., 1955: Institut za drvno-industrijska istraživanja. Š.L. 11-12, s.539    PDF
24Frančišković S., 1958: Uspomeni Josipa Ressela. Š.L. 3-4, s.132    PDF
25Frančišković S. i Gjaić M., 1959: Razvoj i uloga željezničkog praga. Š.L. 8-9, s.313    PDF
26Frančišković Stjepan, 1960: Korišćenje drva listača tanjih dimenzija. Š.L. 11-12, s.406    PDF
27Frančišković S., 1962: Šumarska ekonomika u svjetlu američke nauke. Š.L. 9-10, s.350    PDF
28Frančišković S., 1963: Potreba za šumarskim stručnjacima u svijetu. Š.L. 1-2, s.86     PDF
29Frančišković S., 1963: Centar za šumarsku dokumentaciju u Rumunjskoj. Š.L. 3-4, s.154    PDF
30Frančišković S., 1963: Šuma i budućnost čovječanstva. Š.L. 3-4, s.155    PDF
31Frančišković S., 1963: Industrija u akciji pošumljavanja.. Š.L. 9-10, s.404    PDF
32Frančišković S., 1964: Racionalizacija šumskog gospodarstva u Švedskoj. Š.L. 1-2, s.86     PDF
33Frančišković S., 1964: Sekcija za historiju šuma u međunarodnom savezu šumskoistraživačkih ustanova.. Š.L. 1-2, s.87     PDF
34Frančišković S., 1964: Simpozijum o parazitarnim bolestima drvlja i o šumskim štetama od insekata. Š.L. 5-6, s.275    PDF
35Frančišković S., 1964: Avion u službi zaštite šuma. Š.L. 5-6, s.275    PDF
36Frančišković S., 1964: Napuštanje pile današnjeg tipa. Š.L. 5-6, s.275    PDF
37Frančišković S., 1964: Pošumljavanje velikih površina pomoću helikoptera. Š.L. 5-6, s.276    PDF
38Frančišković S., 1964: Aerostat u eksploataciji šuma.. Š.L. 5-6, s.276    PDF
39Frančišković S., 1964: Budućnost upotrebe drva. Š.L. 11-12, s.544    PDF
40S. Frančišković, 1977: POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE kroz stranice Šumarskog lista 1876—1976.. Š.L. 3-4, s.195    PDF
41S. Frančišković i E. Antonijević, 1977: Nikola Šepić, dipl. inž. šum.. Š.L. 10-12, s.554    PDF
42S. Frančišković, 1978: PIUSSI, P.: Un inventario forestale del XVIII secolo per i boschi costieri dell´alto Adriatico. Š.L. 4-5, s.192    PDF
43Frančišković, S., 1981: Mrav kao zaštitnik šume. Š.L. 1-2, s.92     PDF


                UNDER CONSTRUCTION