F., Robert
1Razpravlja R. Fischbach., 1886: Obračunavanje odšteta kod izlučivanja šumskoga tla u javne svrhe s osobitim obzirom na teoriju o najvećoj semljištnoj renti.. Š.L. 11, s.461    PDF
2Crpi R. Fischbach., 1887: K pitanju o nauci za uredjenje šumskih prihoda.. Š.L. 2, s.52     PDF
3Piše Robert Fischbach, kr. šumarski povjerenik., 1892: I. Razvoj šumskog zakonarstvu.. Š.L. 1, s.24     PDF


                UNDER CONSTRUCTION