F., Nives
1 Tustonjić, A., Pavelić, J., Farkaš-Topolnik, N., Đuričić-Kuric, T., 1999: Šume unutar prostornog plana Zagrebačke županije. Š.L. 9-10, s.469    pdf
2 Farkaš-Topolnik, N., 2000: Ekološka problematika šume Žutica. Š.L. 7-8, s.486    PDF
3 Farkaš-Topolnik, N., Krauthacker, H., Trenc, N., 2003: Međunarodna konferencija "Zaštićena područja Europskih planina - mjesto života rekreacije i razmjene" Chambery, Francuska. Š.L. 1-2, s.51     pdf


                UNDER CONSTRUCTION