EMROVIĆ, Borivoj
1ing. B. Emrović, 1951: Grafička primjena Levakovićevih formula. Š.L. 3-4, s.148    PDF
2dr. I. Horvat i ing. B. Emrović, 1951: Režimi sušenja drveta. Š.L. 8-10, s.303    PDF
3Ing. B. Emrović, 1953: Grundner - Schwappach: Massentafeln, 1952. Š.L. 1, s.51     PDF
4Ing. B. Emrović, 1953: U upotrebi standardnih visinskih krivulja. Š.L. 2, s.78     PDF
5ing. B. Emrović, 1953: Dvoulazne drvnogromadne tablice za poljski jasen. Š.L. 3, s.114    PDF
6Ing. B. Emrović, 1953: O konstrukciji lokalnih jednoulaznih tablica (tarifa). Š.L. 4-5, s.214    PDF
7Emrović ing. Boris, 1954: O konstrukciji jednoulaznih tablica-tarifa pomoću logaritamskog papira. Š.L. 8, s.386    PDF
8Dr. B. Emrović, 1957: Nomogrami za Algan-Schaefferove tarife. Š.L. 7-8, s.293    PDF
9Emrović B., 1958: Veličina slučajne griješke kod određivanja volumnog prirasta sastojine pomoću izvrtaka uz upotrebu tarifa.. Š.L. 1-2, s.14     PDF
10Emrović B., 1958: O Christenovom visinomjeru.. Š.L. 5-6, s.194    PDF
11Emrović B., 1958: Funkcionalni papir za volumni prirast.. Š.L. 11-12, s.398    PDF
12Markić, M., Špiranec, M., Emrović, B., 1959: Tablice drvnih masa za hrast lužnjak u Spačvanskom bazenu. Š.L. 4-5, s.91     PDF
13Emrović Borivoj, 1960: Dvoulazne tablice drvnih masa za jelu u Gorskom Kotaru. Š.L. 11-12, s.345    PDF
14Emrović B., 1962: Dr Michail Prodan — Forstliche Biometrie. Š.L. 3-4, s.149    PDF
15Emrović B., 1966: Fotometoda za mjerenje visinskog prirasta. Š.L. 7-8, s.343    PDF
16Emrović B., 1968: Vrijeme prijelaza. Š.L. 7-8, s.253    PDF
17Emrović B., 1968: Modificirana formula Lachaussée-a. Š.L. 11-12, s.429    PDF


                UNDER CONSTRUCTION