Đ., Petar
1 Đurasović, P., 1994: Štete na vegetaciji i obnova vegetacije Arboretuma Trsteno od velikog požara 1991. godine. Š.L. 9-10, s.295    pdf
2 Đurasović, P., 1997: Unošenje egzotičnog drveća i grmlja na dubrovačko područje. Š.L. 5-6, s.277    pdf


                UNDER CONSTRUCTION