CVITOVAC, Vjekoslav
1 V. Cvitovac, 1933: Pitanje imovnih općina.. Š.L. 12, s.736    PDF
2 Ing. V. Cvitovac, 1937: Za smanjenje šumskih šteta.. Š.L. 1, s.31     PDF
3 Cvitovac ing. V., 1955: Organizacija upravljanja šumama u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.503    pdf
4 Androić M., Hajdin Ž., Cvitovac V., Peternel J., 1958: 79. redovna godišnja skupština šumar. društva NR Hrvatske. Š.L. 3-4, s.108    PDF
5 Cvitovac V., 1962: Savjetovanje u Gospiću o stanju, problemima i perspektivnom razvoju šumarstva i drvne industrije u Lici. Š.L. 11-12, s.433    PDF
6 Cvitovac V., 1963: Zbornik radova JUREMA. Š.L. 1-2, s.84     PDF
7 Cvitovac V., 1963: Zavod za četinjače Jastrebarsko. Š.L. 5-6, s.205    PDF
8 Cvitovac V., 1963: Godišnja skupština Šumarskog društva Gospić . . .. Š.L. 5-6, s.233    PDF
9 Cvitovac V., 1963: 17., 18., 19. sjed. UO i V Plenum. Š.L. 11-12, s.491    PDF
10 Cvitovac V. , 1964: Privredna komora SR Hrvatske.. Š.L. 11-12, s.525    PDF


                UNDER CONSTRUCTION