C., Marko
1 Cvitić, M., 1972: Obnova nizinskih šuma hrasta.. Š.L. 7-8, s.278    PDF
2 Cvitić, M., 1973: Ponovno sušenje hrasta u Spačvanskom bazenu. Š.L. 11-12, s.467    PDF
3 Cvitić, M., 1975: Što (ne) znamo o Ceratostomelli merolinensis Georg.. Š.L. 7-10, s.347    PDF
4 Cvitić, M., 1980: Obnova bagremovih sastojina upotrebom translokacionih arboricida Tormona — 80 (Arbokan EA — 80). Š.L. 5-6, s.245    PDF
5 Cvitić, M., 1987: Prirodna obnova lužnjakovih sastojina u Spačvanskom bazenu. Š.L. 5-6, s.273    PDF
6 Cvitić, Marko, 2009: Do danas neobjavljeno o kanalu Dunav-Sava. Š.L. 11-12, s.640    PDF


                UNDER CONSTRUCTION