C., Dragutin
1 D. Crnković, 1975: Pojava i suzbijanje štetnih insekata u šumama istočne Slavonije. Š.L. 11-12, s.474    PDF
2 D. Crnković, 1977: Pojava, suzbijanje i štete od šumskih požara na području ŠPP »Slavonska šuma« Vinkovci u periodu od 1971. do 1975. godine . .. Š.L. 1-2, s.66     PDF
3 Crnković, D., 1982: Kontrola brojnosti i suzbijanje miševa na području SŠGO »Slavonska šuma« Vinkovci.. Š.L. 6-8, s.277    PDF


                UNDER CONSTRUCTION