CESTAR, Dražen
1Cestar Dražen, 1960: Prirast i vrijeme prelaza s obzirom na način gospodarenja. Š.L. 5-6, s.173    PDF
2Cestar D., 1967: Prilog diskusiji o primjeni tipologije u suvremenom uređivanju šuma. Š.L. 5-6, s.181    PDF
3Cestar D. i Hren Vl., 1967: Prilog definiciji sastojinskih oblika gospodarskih šuma. Š.L. 5-6, s.186    PDF
4Cestar D., Hren V., 1967: Primjena aerofotogrametrije u uređivanju i tipologiji šuma. Š.L. 9-10, s.400    PDF
5Cestar D., Hren V., 1967: Prilog načinu doznake stabala kod prebornog gospodarenja. Š.L. 11-12, s.452    PDF
6Cestar D. i Hren V., 1968: Prilog definiciji sastojinskih oblika panjača, panjača sa stablima iz sjemena i šibljaka. Š.L. 7-8, s.279    PDF
7Cestar, D., 1975: V. Stamenković: Prirast i proizvodnost stabala i šumskih sastojina. Š.L. 11-12, s.513    PDF
8D. Cestar, Vl. Hren, Z. Kovačević, J. Martinović i Zv. Pelcer, 1977: Istraživanja ekološko-gospodarskih tipova šuma eumediteranskog i submediteranskog područja. Š.L. 3-4, s.168    PDF
9Cestar, D., 1979: Potencijalne mogućnosti Šumskog Gospodarstva Ogulin. Š.L. 11-12, s.589    PDF


                UNDER CONSTRUCTION