BURA, Dimitrije
1Bura ing. Dimitrije, 1955: Prebirni način gospodarenja u niskim privatnim šumama crnike (Querceus ilex) na otoku Olibu. Š.L. 5-6, s.156    PDF
2Ing. D. Bura, 1957: Zaključci i preporuke savjetovanja stručnjaka za uzgoj topola (Bilje 12—15. XI. 1956. g.). Š.L. 3-4, s.115    PDF
3Bura Dimitrije, 1960: Organizacija savremene šumske proizvodnje (šumarstva) i nova dostignuća u nauci i tehnici. Š.L. 7-8, s.198    PDF
4Ing. Dimitrije Bura, 1961: Mogućnost povećanja proizvodnje (prirasta) i obima sječa u prirodnim ekonomskim šumama.. Š.L. 3-4, s.90     PDF
5D. Bura, 1962: Plantaže topola sa poljoprivrednim kulturama. Š.L. 9-10, s.297    PDF
6Dimitrije Bura, 1963: Ekonomski značaj zaštite šuma od požara. Š.L. 7-8, s.265    PDF
7Bura D., 1963: Šumarstvo Bugarske. Š.L. 11-12, s.460    PDF
8Bura D., 1965: Plantažno gajenje četinara brzog rasta u Italiji (tennološko-tehnička iskustva). Š.L. 7-8, s.331    PDF
9Bura, D., 1972: Razvoj turizma kao privredne djelatnosti u okviru šumarstva. Š.L. 11-12, s.442    PDF
10Bura, D., 1985: Prof. Ing. DUŠAN ZAHAR: Lesnicke melioracie. Š.L. 5-6, s.265    PDF


                UNDER CONSTRUCTION