BUNJEVČEVIĆ, Zlatko
1Ing. Z. Bunjevčević, 1938: Ing. M. V. Babić: Bukov prag, Hoče kraj Maribora 1938.. Š.L. 7, s.377    PDF
2Ing. Zlatko Bunjevčević, 1946: Šumarstvo u predratnoj Jugoslaviji. Š.L. 10-11, s.141    PDF
3Ing. Z. Bunjevčić, 1948: Nekoliko važnijim problema šumarstva i drvne industrije lokalnog značaja u NR Hrvatskoj. Š.L. 12, s.385    PDF
4Z. Bunjevčević, 1949: Ing. S. Frančišković - Ing. R. Benić, Motorne lančane pile. Š.L. 3-4, s.126    PDF
5Bunjevčević Z., 1964: Novi pogledi na problem gospodarenja šumama.. Š.L. 11-12, s.489    PDF
6Bunjevčević Z., 1966: Gospodarenje šumama Like nekad i danas. Š.L. 3-4, s.240    PDF
7Bunjevčević Zl., 1967: Nekoliko napomena za gospodarenje i uređivanje šuma u planinskim predjelima Like. Š.L. 1-2, s.1     PDF


                UNDER CONSTRUCTION