BOŠNJAKOVIĆ, Srećko
1Od prof. Dr. S. Bošnjakovića, 1907: Kemizam drva.. Š.L. 1, s.22     PDF
2Radnja Dr. Š. Bošnjakovića, 1908: Kemijske promjene drva grijanjem bez pristupa zraka (suha destilacija).. Š.L. 2, s.41     PDF


                UNDER CONSTRUCTION