B., Vladimir
1V. Bosiljević, 1930: Ekskurzija zagreb. studenata šumarstva u naše istočne šume.. Š.L. 1, s.12     PDF
2Ing. Vlad. Bosiljević., 1935: O. Agić — Drag. Tepeš: »60-godina Brodske imovne općine«.. Š.L. 6, s.281    PDF
3Ing. V. Bosiljević, 1939: Izvještaj delegacije izabrane na II sjednici Upravnog odbora J. Š. U. o audijenciji kod g. Ministra šuma i rudnika u pitanju postavljenja nezaposlenih šum. inženjera i u pitanju sanacije imovnih općina.. Š.L. 4-5, s.260    PDF


                UNDER CONSTRUCTION