B., Želimir
1 Ž. Borzan, 1973: O snimanju i analizi šumskog sjemena pomoću rendgenskog zračenja. Š.L. 5-6, s.166    PDF
2 Borzan, Ž., 1974: Simpozij Sekcije za genetiku i oplemenjivanje šumskog drveća povodom 25. godišnjice Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Š.L. 12, s.546    PDF
3 M. Vidaković, A. Krstinić, Ž. Borsan i B. Jurković-Bevilaqua , 1978: Neke morfološke karakteristike hibrida između japanskoga crvenog bora (Pinus densiflora Sieb. et Zucc.) i običnoga bora (Pinus sylvestris L.). Š.L. 1-3, s.19     PDF
4 A. Krstinić i Ž. Borzan, 1978: MONOGRAFIJE O GENETICI važnijih evropskih vrsta šumskog drveća. Š.L. 1-3, s.103    PDF
5 Borzan, Ž., Littvay, T., 1989: Vegetativno razmnožavanje hrasta lužnjaka strojnim cijepljenjem. Š.L. 11-12, s.557    PDF
6 Gračan, J. i Borzan, Ž., 1992: SIMPOZIJ IUFRO radne grupe S2.0222 »Genetika hrastova« održan u Francuskoj 1991. godine. Š.L. 3-5, s.197    PDF
7 Borzan, Ž., Idžojtić, M., Guttenberger, H., 1996: Standardizacija istraživanja kariotipova četinjača na primjeru Picea omorika. Š.L. 3-4, s.121    pdf


                UNDER CONSTRUCTION