BONA - BUNIĆ, Marino
1Piše M. pl. B., 1888: Njekoliko crtica iz »hrvatske Riviere«.. Š.L. 11, s.478    PDF
2Piše M. pl. B., 1889: Radnje oko pošumljenja primorskoga Krasa, izvedene na trošak autonom. budgeta u području riečko-modruške županije.. Š.L. 4, s.165    PDF
3, 1889: Kako da se nabave nova vrela privrede za žiteljstvo hrvatskoga Primorja?. Š.L. 8, s.355    PDF
4Marino conte Bona. kr. žup. nadšumar, 1890: Izvještaj kralj. županijskoga nadšumara modruško-riečke županije.. Š.L. 11, s.491    PDF
5, 1892: Kulturno-geografički opis hrvatsko-primorskoga „Krasa" u području modruško-riečke županije i njegovo pošumljenje iz autonomnoga budgeta. Š.L. 8, s.331    PDF


                UNDER CONSTRUCTION