BOJANIN, Stevan
1Bojanin ing. Stevan, 1955: Točnost određivanja drvnih masa sastojina polaganjem primjernih pruga. Š.L. 7-8, s.221    PDF
2Ing. S. Bojanin, 1957: VI. interfakultetska konferencija šumarskih fakulteta. Š.L. 11-12, s.462    PDF
3Bojanin Stevan, 1960: Učešće sortimenata i količine gubitaka kod sječe i izrade jelovih stabala u fitocenozi jele s rebračom. Š.L. 1-2, s.21     PDF
4Bojanin Stevan, 1960: O utrošku vremena kod radova na smolarenju i određivanje troškova radne snage. Š.L. 9-10, s.292    PDF
5Bojanin S., 1967: Smolarenje bijelog bora (Pinus silvestris L.) francuskom i američkom (1/2 bark chipping) metodom (utrošak vremena i proizvodnost rada). Š.L. 7-8, s.299    PDF
6Bojanin S., 1968: Ovisnost utroška vremena za sakupljanje smole crnoga bora o uvjetima rada. Š.L. 7-8, s.264    PDF
7Bojanin S., 1968: Elementi za određivanje utroška vremena kod trupljenja jelovih debala (broj prepiljivanja po deblu i l m3 drvne mase te prosječni promjeri prepiljivanja za pojedine sortimente). Š.L. 9-10, s.373    PDF
8S. Bojanin, 1969: Istraživanja rada na sjeći i izradi u smrekovim i borovim sastojinama u Norveškoj (Ivar Samset, Ragnar Stromnes og Tore Vik) .. Š.L. 11-12, s.411    PDF
9Bojanin, S., 1970: Utrošak vremena za orumenjavanje stabala crnog bora i faktori o kojima ovisi. Š.L. 5-6, s.125    PDF
10Benić, R. — Bojanin, B., 1970: Internacionalni simpozij o mehanizaciji u iskorišćavanju šuma u Ljubljani.. Š.L. 7-8, s.276    PDF
11Bojanin, S., 1970: Dr Kaldy Jozsef — Erdögazdasagi anyagmozgatas gepei es technologiöja I. es II. resz (Tehnologija iznošenja i strojevi za iznošenje u šumarstvu, I. i II. dio). Š.L. 7-8, s.278    PDF
12S. Bojanin, 1971: Analiza rada zglobnih traktora kod izvlačenja debala. Š.L. 7-8, s.231    PDF
13Bojanin, S., 1972: Debljina i postotak kore oblovine poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 7-8, s.267    PDF
14Benić, R. — Bojanin, S., 1974: VII. internacionalni simpozijum o problemima mehanizacije sječe i izrade te transporta u Münchehofu, BDR. Š.L. 5-6, s.235    PDF
15S. Bojanin, 1974: Primjena metode trenutačnih opažanja za studij vremena kod obaranja i izrade jelovih stabala. Š.L. 12, s.483    PDF
16S. Bojanin, 1978: Odnos između utroška vremena i donje granice izrade sortimenata jelovih stabala. Š.L. 11-12, s.439    PDF
17Bojanin, S., Sever, S., 1980: Komparativno ispitivanje raznih tipova traktora kod privlačenja tehničke oblovine u nizinskim šumama. Š.L. 3-4, s.117    PDF
18Bojanin, S., 1984: Visoko priznanje prof. dr ROKI BENIĆU za njegov uspješan znanstveni i pedagoški rad. Š.L. 11-12, s.489    PDF
19Bojanin, S., 1985: Prof. dr ROKO BENIĆ.. Š.L. 3-4, s.109    PDF
20Bojanin, S., 1985: Komparacija prijevoza trupaca pomoću kamiona i kamiona s prikolicom. Š.L. 3-4, s.137    PDF
21Bojanin, S., 1986: Stanje i razvoj iskorišćivanja šuma u SR Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.323    PDF
22Bojanin, S., Krpan, A., Beber, J., 1989: Komparativno istraživanje sječe i izrade u prorednim sastojinama hrasta lužnjaka i crne johe. Š.L. 11-12, s.591    PDF
23Bojanin, S., Krpan, A., Beber, J., 1990: Utrošak goriva i maziva motorne lančane pile STIHL 056, kod obaranja stabala i izrade sortimenata tehničke oblovine i jednometarskog prostora drva u zrelim sastojinama hrasta lužnjaka. Š.L. 6-8, s.261    PDF
24Bojanin, S., Krpan, A. P. B., 1994: Eksploatacija šuma pri različitim radnim uvjetima u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.271
25Bojanin, S., Krpan, A. P. B., 1997: Prilagodba tehnologije rada privlačenja drva zaštiti šuma. Š.L. 5-6, s.243
26Bojanin, S., Krpan, A. P. B., 1997: Mogućnost tzv. visokoga i potpunog mehaniziranja sječe i izrade te mehaniziranja privlačenja drva u šumama Hrvatske. Š.L. 7-8, s.371


                UNDER CONSTRUCTION