B., Josip
1Biškup, J., 1982: Karl Marx o šumskim štetama. Š.L. 4-5, s.140    PDF
2Biškup, J., 1983: Samoupravno informiranje u šumarstvu SR Hrvatske. Š.L. 11-12, s.489    PDF
3Biškup, J., 1985: Eksterno informiranje u šumarstvu SR Hrvatske. Š.L. 7-8, s.317    PDF
4Biškup, J. i Šajković, A., 1988: Reorganizacija šumarstva u SR Hrvatskoj i samoupravljanje. Š.L. 3-4, s.137    PDF
5Biškup, J., 1989: Stupanj religiozne svijesti zaposlenih u šumarstvu Hrvatske. Š.L. 3-5, s.101    PDF
6Biškup, J., 1993: Radne vrijednosti studenata i šumarskih inženjera. Š.L. 11-12, s.465    PDF
7Biškup, J., Vondra, V., 1996: Sociološka analiza javnog mišljenja žitelja priobalnog područja za projekt zaštite i obnove priobalnih šuma. Š.L. 5-6, s.243
8Biškup, J., 2000: Dr. sc. Alojz (Lojze) Čampa, znanstveni savjetnik (1935 – 2000). Š.L. 9-10, s.620    PDF
9Biškup, J., 2004: Svi hrvatski šumari u jednoj ediciji. Š.L. 5-6, s.351    PDF


                UNDER CONSTRUCTION