B., Jela
1Bilandžija, J., 1988: Prof. dr. Klepac o kombiniranom gospodarenju mediteranskim šumama i brdskim ekosistemima na Tečaju održanom 1988. godine u Chaniu. Š.L. 11-12, s.555    PDF
2Perić, Z., Bilandžija, J., Segedin, S., 1997: Izvješće s međunarodnog tečaja gospodarenje okolišem, Tivon, Izrael, 12. do 31. 8. 1996.. Š.L. 3-4, s.203    PDF
3Bilandžija, J., 1998: Treća ministarska konferencija o zaštiti europskih šuma (Lisabon 2 - 4. lipnja 1998). Š.L. 1-2, s.82     PDF
4Bilandžija, J., 1998: Međunarodni projekt Europske unije - COST. Š.L. 1-2, s.91     PDF
5Martinić, I., Hrašovec, B., Bilandžija, J., 1998: Treća ministarska konferencija o zaštiti europskih šuma - Lisabon, od 2. do 4. lipnja 1998. Š.L. 7-8, s.378    PDF
6Bilandžija, J., 1998: Ostvaraj projekta obnove i zaštite obalnih šuma u razdoblju od 1. kolovoza do 31. prosinca 1997. godine. Š.L. 11-12, s.558    PDF
7Bilandžija, J., 1999: Započele su pripreme za četvrtu ministarsku konferenciju o zaštiti europskih šuma. Š.L. 1-2, s.80     PDF
8Bilandžija, J., Ivanović, Ž., 2000: Potvrđivanje (certificiranje) šumskih sastojina i drvnih proizvoda. Š.L. 5-6, s.323    PDF
9Bilandžija, J., 2000: Certifikacija u Europi. Š.L. 9-10, s.566    PDF
10Bilandžija, J., 2001: Očuvanje i održivo gospodarenje šumama u zemljama srednje i istočne Europe. Š.L. 1-2, s.87     PDF
11Bilandžija, J., 2001: Izvadak iz FAO programa za ekološki primjerenu šumsku sječu. Š.L. 9-10, s.570    PDF


                UNDER CONSTRUCTION