B., Branko
1Ing. B. Bićanić, 1953: O cilju šumskog gospodarstva i o njegovoj realizaciji. Š.L. 4-5, s.172    PDF
2Ing. B. Bićanić, 1953: Šumska taksa i diferencijalna renta u šumarstvu NRH. Š.L. 12, s.517    PDF
3Bićanić ing. B., 1955: Prirodne snage i realizacija cilja šumskog gospodarstva. Š.L. 3-4, s.85     PDF
4Bićanić ing. Branko, 1955: Korisnost smolarenja u Dalmaciji. Š.L. 5-6, s.184    PDF
5Bićanić B., 1959: Potrajnost smolarenja u Dalmaciji (Uređenje borovih šuma). Š.L. 6-7, s.204    PDF
6Bićanić Branko, 1960: Šumska taksa za smolu i ekonomska opravdanost smolarenja. Š.L. 3-4, s.85     PDF
7Ing. Branko Bićanić, 1961: O cilju gospodarenja šumama na nižim položajima mediteranske zone Dalmacije i njegovom ostvarenju. Š.L. 5-6, s.205    PDF
8Ing. B. Bićanić, 1961: O utjecaju položaja stabala za smolarenje i broja bjeljenica na ekonomičnost i rentabilnost smolarenja. Š.L. 11-12, s.425    PDF


                UNDER CONSTRUCTION