B., Karlo
1Bezak, K., 2001: Prilog raspravi o prihvatljivom režimu podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava. Š.L. 7-8, s.455    PDF
2Bezak, K., 2001: Parametri Špirančevih drvnogromadnih tablica za krupno drvo hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), hrasta kitnjaka (Quercus petraea L.) i bukve (Fagus sylvatica L.). Š.L. 11-12, s.635
3Bezak, K., 2002: Život pod suncem. Š.L. 1-2, s.87     PDF
4Bezak, K., 2002: Oscilacije između mitologije i kvantne fizike. Š.L. 5-6, s.307    PDF
5Bezak, K., 2002: Modeli sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i njihova novčana vrijednost produkcije drvnih sortimenata. Š.L. 9-10, s.479
6Bezak, K., D. Kuric, M. Vrebčević, 2007: Disipativna (razbacana) struktura sjemenjača hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u gospodarskoj jedinici “Slavir”. Š.L. 1-2, s.35
7Bezak, K., 2008: Kako zaštiti i potrajno gospodariti šumama? . Š.L. 3-4, s.181    PDF


                UNDER CONSTRUCTION