B., Darko
1Beuk, D., 2004: Gubici krupne divljači u spačvanskom bazenu kao posljedica agresije na Republiku Hrvatsku. Š.L. 11-12, s.609
2Beuk, D., 2005: Učinci agresije na Republiku Hrvatsku na divljač i lovno gospodarenje ograđenim uzgajalištem Kunjevci. Š.L. 1-2, s.29


                UNDER CONSTRUCTION