BERTOVIĆ, Stjepan
1Ing. S. Bertović, 1957: Neke šumske zanimljivosti iz Bosne i Hercegovine. Š.L. 5-6, s.236    PDF
2Ing. S. Bertović, 1957: Naučna ekskurzija poljskih botaničara i šumara fitocenologa u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.443    PDF
3Bertović S., 1959: Međunarodni simpozij za Vegetacijsko kartiranje u Stolzenau. Š.L. 10-11, s.372    PDF
4inž. Stjepan Bertović, 1959: Savjetovanje o naučno istraživačkom radu u šumarstvu i drvnoj industriji NR Hrvatske. Š.L. 12, s.461    PDF
5Bertović Stjepan, 1960: Ing. P. Matković — Vegetacija Marjana. Š.L. 1-2, s.43     PDF
6Ing. St. Bertović, 1961: Istraživanje tipova šuma i šumskih staništa. Š.L. 9-10, s.374    PDF
7Bertović S., 1962: Međunarodni Simpozij za fotointerpretaciju u Delftu. Š.L. 11-12, s.448    PDF
8Bertović, S., 1972: Osnovne prirodne karakteristike, flora i vegetacija Nacionalnog parka »Sutjeska«, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1969, knj. XI (posebno izdanje), prikaz.. Š.L. 3-4, s.161    PDF
9Bertović, S., 1972: Prof. dr Pawlowski Bogumil. Š.L. 9-10, s.409    PDF
10Bertović, S., 1972: Prof. dr ing. Mihovil Gračanin. Š.L. 11-12, s.456    PDF
11Bertović, S., 1973: Prof. dr Maks Wraber. Š.L. 5-6, s.254    PDF
12Bertović, S., 1973: Prof. dr Fran Kušan. Š.L. 9-10, s.412    PDF
13Bertović, S., 1974: Dr. Fran Kušan — Biokovo.. Š.L. 1-2, s.61     PDF
14Bertović, S., 1974: Teofil Wojterski — Parki narodowe Jugoslawii (Nacionalni parkovi Jugoslavije, Zaštita prirode br. 36, Krakov, 1971, Zavod za zaštitu prirode Poljske Akademije nauka) .. Š.L. 1-2, s.66     PDF
15S. Bertović, 1974: Dr. ing. Vlado Tregubov. Š.L. 5-6, s.260    PDF
16Bertović, S., 1975: Živko Košir. Š.L. 1-3, s.86     PDF
17S. Bertović, 1976: Buchtitel: Weltforstatlas. Š.L. 1-2, s.107    PDF
18S. Bertović, 1977: KUŠAN, F.: Velebitski botanički vrt. Š.L. 8-9, s.411    PDF
19S. Bertović, 1978: Slavko Delač i prof. Božidar Kirigin. Š.L. 11-12, s.569    PDF
20Bertović, S., 1979: Velebitski botanički vrt i rezervat. Š.L. 1-3, s.65     PDF
21Bertović, S., 1979: Uloga meteorološke stanice »Zavižan« u istraživanju i zaštiti prirode Velebita. Š.L. 1-3, s.71     PDF
22Bertović, S., 1980: Neke vegetacijske i klimatske značajke lokaliteta u visokom gorju i sredogorju alpsko-dinarskog sistema. Š.L. 3-4, s.99
23Bertović, S., 1985: U povodu 20-godišnjice edicije »Posebna izdanja« i predstavljanje knjige »Ekološko-vegetacijske rejonizacije Bosne i Hercegovine«. Š.L. 1-2, s.71     PDF
24Bertović, S., 1985: STEFANOVIĆ, V. i dr.: Ekološko-vegetacijska rajonizacija Bosne i Hercegovine. Š.L. 1-2, s.71     PDF
25Bertović, S., 1985: DR JOSIAN BRAUN-BLANQUET. Š.L. 9-10, s.483    PDF
26Bertović. S., 1987: Reljef, podneblje i vegetacijski pokrov. Š.L. 7-9, s.366    PDF
27Bertović, S., 1988: Prof. JOSIP ŠAFAR, dipl. inž. šum. Š.L. 9-10, s.471    PDF
28Stjepan Bertović, 1988: Akademik JOSIP ROGLIĆ. Š.L. 11-12, s.577    PDF
29Bertović, S., 1989: Prof. dr. BERISLAV MAKJANIĆ (1922—1988). Š.L. 9-10, s.540    PDF
30Bertović, S., 1989: IVE SAMARŽIJA (1940—1988). Š.L. 9-10, s.551    PDF
31Bertović, S., 1990: ATLAS SVIJETA. Š.L. 1-2, s.104    PDF
32Bertović, S., 1990: Mladen Obad — Šćitaroci: PERIVOJ I DVORCI HRVATSKOG ZAGORJA. Š.L. 6-8, s.314    PDF
33Bertović, S., 1991: Prof. dr. ing. IVO DEKANIĆ. Š.L. 1-2, s.80     PDF
34Bertović, S., 1991: Prof. dr. NINOSLAV LOVRIĆ (1907—1990). Š.L. 3-5, s.233    PDF
35Bertović, S., 1991: Prof. dr. dipl. inž. VJEKOSLAV GLAVAČ. Š.L. 6-9, s.389    PDF
36Bertović, S., 1992: Zaštita prirode u Hrvatskoj - neke obljetnice, stanje i oštećenja, neodložni zadaci. Š.L. 6-8, s.337    PDF
37Bertović, S., 1992: 50. OBLJETNICA DJELA »ZEMLJOPIS HRVATSKE«. Š.L. 6-8, s.357    PDF
38Bertović, S., 1992: Preminulim botaničarima. Š.L. 6-8, s.383    PDF
39Bertović, S., 1993: O nekim prirodoznanstvenim i prirodozaštitnim događajima iz Hrvatske prošlosti. Š.L. 9-10, s.432    PDF
40Bertović, S., 1993: Krka — od prirodne rijetkosti do nacionalnog parka (uz 45. obljetnicu prirodozaštitnih djelatnosti). Š.L. 11-12, s.527    PDF
41Bertović, S., 1993: TUEXENIA, Miteilungen der Floristisch — sociologischen Arbeitsgemeinschaft, Neue Serie Nr. 12 Gottingen 1992.. Š.L. 11-12, s.554    PDF
42Bertović, S., 1996: Šime Ricov "Croatia" tulipan, uzgoj i krštenje. Š.L. 9-10, s.429    PDF
43Karavla, J., Bertović, S., 1996: Vrtlarska enciklopedija biljaka i cvijeća. Š.L. 9-10, s.431    PDF
44Bertović, S., Generalović, M., Karavla, J., Martinović, J., 1997: Priroda i parkovni objekti u općini Rijeka. Š.L. 3-4, s.133
45Bertović, S., 1999: Hrvatski biografski leksikon. Š.L. 9-10, s.498    PDF
46Bertović, S., 1999: Reljef i njegova prostorna raščlamba. Š.L. 11-12, s.543
47Bertović, S., 2000: Prof. dr. sc. V. Glavač: Uvod u globalnu ekologiju. Š.L. 5-6, s.332    PDF
48Bertović, S., 2000: Iz područja hrvatskog tloznanstva – Dr. sc. Jakob Martinović i suradnici. Š.L. 11-12, s.729    PDF

naslovnice Šumarskog lista:
5-6/1967: Plitvička Jezera — šumski rezervat Čorkova uvala JPG

pokaži sve


                UNDER CONSTRUCTION