BENIĆ, Roko
1Ing. Roko Benić, 1946: Pola godine rada šumarstva brodskog okruga. Š.L. 10-11, s.169    PDF
2Ing. R. Benić, 1947: Zadaci šumarstva u petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNRJ u godinama 1947.—1951. —. Š.L. 4-5, s.138    PDF
3A. F. Nikiforov (preveo Ing. R. Benić), 1947: K pitanju o ekonomičnoj efektivnosti organizaciono-tehničkih mjera. Š.L. 12, s.375    PDF
4Ing. R. Benić, 1947: Tehničko rukovodstvo sječine u SSSR. Š.L. 12, s.389    PDF
5Korotov (preveo Ing. R. Benić), 1947: Šumarsko-kemijski tehnolozi — lauerati Staljinske premije. Š.L. 12, s.395    PDF
6Ing. R. Benić, 1947: »Unasylva«. Š.L. 12, s.401    PDF
7R. Benić, 1948: Organiziranje uprave nedržavnih šuma u NR Sloveniji. Š.L. 1, s.17     PDF
8R. Benić, 1948: Tehnika. Š.L. 1, s.34     PDF
9R. Benić, 1948: Narodni šumar. Š.L. 1, s.34     PDF
10R. Benić, 1948: Gozdarski vestnik. Š.L. 1, s.35     PDF
11R. Benić, 1948: Revista Padurilor. Š.L. 1, s.37     PDF
12R. Benić, 1948: Higijensko-tehničke zaštitne mjere pri radu na eksploataciji šuma. Š.L. 2-3, s.89     PDF
13R. Benić, 1948: Prvi kurs za rukovaoce motornih lančanih pila u FNRJ. Š.L. 4, s.139    PDF
14R. Benić, 1948: Privremena nomenklatura zanimanja. Š.L. 4, s.142    PDF
15R. Benić, 1948: Pošumljavanje u SSSR-u. Š.L. 5-6, s.187    PDF
16R. Benić, 1948: Zakon o nacionalizaciji općinskih, ostalih općih i privatnih šuma u Bugarskoj. Š.L. 5-6, s.188    PDF
17R. Benić, 1948: Gorsko stopanstvo. Š.L. 5-6, s.196    PDF
18R. Benić, 1948: Pravilnik o pripravničkoj službi i stručnim tečajevima za službenike šumarske struke. Š.L. 7, s.244    PDF
19Ing. R. Benić, 1948: Motorne lančane pile — prilog poznavanju rada i efekta pila »Teles« i »Mercury«. Š.L. 8, s.249    PDF
20R. Benić, 1948: Škole uzajamne obuke kao sredstvo dizanja produktivnosti rada. Š.L. 9-10, s.334    PDF
21R. Benić, 1949: Inž. D. Simeunović, Šume i šumarstvo Srbije. Š.L. 1-2, s.51     PDF
22R. Benić, 1949: A. B. HPHJIVUKHH, SPLAV LESA. Š.L. 1-2, s.57     PDF
23R. Benić, 1949: Revista padurilor (No 1-4 1948). Š.L. 1-2, s.62     PDF
24R. Benić, 1949: I. Popp, Stolarski priručnik. Š.L. 3-4, s.126    PDF
25R. Benić, 1949: I. M. Zima, MexanHnauHH jiecoxo3ftHCTBeHux pai6or. Š.L. 3-4, s.127    PDF
26R. Benić, 1949: A. L. Howard, A Manual of the Timbers of the World. Š.L. 3-4, s.127    PDF
27R. Benić, 1949: F. H. Titmuss, A concise, Encyclopedia od World Timbers. Š.L. 3-4, s.128    PDF
28Ing. R. Benić, 1949: Organizacija rada u šumi lančanom metodom. Š.L. 5, s.129    PDF
29Ing. R. Benić, 1949: Pougljavanja drveta ubrzanim postupkom. Š.L. 5, s.180    PDF
30Ing. R. Benić, 1949: Prilog poznavanju tehnike pougljavanja i kvaliteta drvenog ugljena proizvedenog pougljavanjem na ubrzani način. Š.L. 6-7, s.210    PDF
31R. Benić, 1949: Transport na skladištima drvnog materijala. Š.L. 6-7, s.246    PDF
32R. Benić, 1949: Proizvodnja drvenjače i papira u Sjedinjenim Američkim Državama. Š.L. 6-7, s.246    PDF
33R. Benić, 1949: Švajcarska proizvodnja i potrošnja šper i panel ploča. Š.L. 6-7, s.246    PDF
34R. Benić, 1949: Drvna privreda i drvna industrija Francuske. Š.L. 6-7, s.247    PDF
35R. Benić, 1949: O otrovnosti tise. Š.L. 6-7, s.249    PDF
36R. Benić, 1949: Ing. D. Domainko, Osnovi organizacije proizvodnje u industrijskim poduzećima. Š.L. 6-7, s.254    PDF
37R. Benić, 1949: vjuiH´AM. Š.L. 6-7, s.254    PDF
38R. Benić, 1949: Watson H., The Scots Pine. Š.L. 6-7, s.256    PDF
39R. Benić, 1949: Erdeszeti Lapok (1-4 1948). Š.L. 6-7, s.256    PDF
40Ing. R. Benić, J. Starčević, 1949: Obračunavanje zarade unutar radnih brigada s obzirom na sadanje propise. Š.L. 8-9, s.302    PDF
41R. Benić, 1949: Proizvodnja šperploča u svijetu. Š.L. 8-9, s.314    PDF
42R. Benić, 1949: Treći svjetski šumarski kongres u Helsinkiju. Š.L. 8-9, s.314    PDF
43R. Benić, 1949: Šumarstvo i drvna industrija na ovogodišnjem Zagrebačkom Velesajmu. Š.L. 10-11, s.372    PDF
44R. Benić, 1949: Posljedice šumskih požareva u Francuskoj. Š.L. 10-11, s.374    PDF
45R. Benić, 1949: Stanje na drvnom tržištu mekog drveta. Š.L. 10-11, s.375    PDF
46R. Benić, 1949: Zamjena rudničkog drveta sa metalom. Š.L. 10-11, s.377    PDF
47R. Benić, 1949: Upotreba šperploča za gradnju vagona. Š.L. 10-11, s.377    PDF
48R. Benić, 1949: Evropska proizvodnja šperploča. Š.L. 10-11, s.379    PDF
49R. Benić, 1949: H. L. Edlin, Forestry. Š.L. 10-11, s.379    PDF
50R. Benić, 1949: A. G.Tansley, Britain´s green mantle. Š.L. 10-11, s.379    PDF
51R. Benić, 1949: Russel Meiggs. Home Timber Production. Š.L. 10-11, s.380    PDF
52R. Benić, 1949: W. S. Dahl, Woodflour. Š.L. 10-11, s.380    PDF
53R. Benić, 1949: D.N. Smith, The Natural Durability of Timber. Š.L. 10-11, s.381    PDF
54R. Benić, 1949: E.W. J. Phillips, Identification of Softwoods. Š.L. 10-11, s.382    PDF
55R. Benić, 1949: F.H, Armstrong, Flooring hardwoods. Š.L. 10-11, s.382    PDF
56Ing. R. Benić, 1949: Suha destilacija drveta u pokretnim postrojenjima. Š.L. 12, s.414    PDF
57R. Benić, 1949: Narodni šumar. Š.L. 12, s.425    PDF
58R. Benić, 1949: H. L. Edlin, Woodland Crofts in Bratain. Š.L. 12, s.426    PDF
59R. Benić, 1949: W. C. C; Stevens-N. Turner, Solid and Laminated wood Bending. Š.L. 12, s.428    PDF
60R. Benić, 1950: R. Hooper: Woodcraft in design and practice 1947/48. Š.L. 3-4, s.159    PDF
61R. Benić, 1950: Armstrong F. H.: Flooring softwoods-their wear and anatomical structure.. Š.L. 6, s.273    PDF
62R. Benić, 1950: Novak A.: Holzschutz. Š.L. 7-8, s.337    PDF
63R. Benić, 1950: Reece P. P.: An introduction to the design of timber structures. Š.L. 9-10, s.374    PDF
64ing. R. Benić, 1950: Skideri u eksploataciji šuma. Š.L. 9-10, s.388    PDF
65ing. R. Benić, 1950: Pougljavanje u pećima sa kružnom cirkulacijom plinova. Š.L. 12, s.499    PDF
66R. Benić, 1950: Wackerman A. E.: Harvesting Timber Crops. Š.L. 12, s.515    PDF
67R. Benić, 1950: Brown N. C: Logging. Š.L. 12, s.518    PDF
68R. Benić, 1951: Godišnji sastanak Geffa. Š.L. 6, s.242    PDF
69Ing. R. Benić, 1952: Dvadeset i peta godišnjica Njemačkog društva za šumarsku nauku o radu Instituta za šumarsku nauku. Š.L. 9, s.336    PDF
70Ing. R. Benić, 1953: Iskorišćenje oblovine kod izrade tesanih i piljenih željezničkih pragova i tesane i piljene skretničke i mostovne građe. Š.L. 3, s.127    PDF
71Dr. R. Benić, 1953: Wüster: Die Herstellung der Sägeblätter für Holz. Š.L. 7-8, s.369    PDF
72Dr. R. Benić, 1953: Interfakultetska konferencija o problemima fakultetskih šumskih gospodarstava. Š.L. 9-10, s.428    PDF
73Dr. R. Benić, 1953: Giordano: La moderna tecnika delle constituzioni in legno. Š.L. 9-10, s.435    PDF
74Benić dr. Roko, 1954: Ekonomična veličina odjela u nizinskim šumama, promatrana s gledišta eksploatacije šuma. Š.L. 4, s.174    PDF
75Benić dr. Roko, 1954: Procjena učešća obojene srži u dubećem deblu poljskog jasena (Fr. angustifolia Vahl.). Š.L. 8, s.366    PDF
76Benić dr. Roko, 1955: Razmatranje o iskorišćenju oblovine kod izrade pragova. Š.L. 11-12, s.621    PDF
77Dr. Roko Benić, 1956: Učešće kasnog drveta u godu jelovine. Š.L. 11-12, s.376    PDF
78Dr. Roko Benić, 1956: Nagrađivanje šumskih radnika na sječi i izradi i postojeći propisi o plaćama. Š.L. 11-12, s.402    PDF
79Benić R., 1958: Krzysik F.: Nauka o drewnie, Warszawa 1957.. Š.L. 10, s.366    PDF
80Benić R., 1958: Utvrđivanje normalnog učinka rada kod obaranja i izrade jelovine u ljetnoj sječi.. Š.L. 11-12, s.369    PDF
81Benić R., 1958: Iskorišćavanje sporednih i nedrvnih proizvoda šuma u Poljskoj (prema »Las polski« br. 12/1952). Š.L. 11-12, s.453    PDF
82Dr. Roko Benić, 1961: Učešće i raspored srži u deblu crne johe (Alnus glutinosa Gaertn.). Š.L. 1-2, s.18     PDF
83Dr. Roko Benić, 1961: Mehanizacija sječe i izrade u eksploataciji šuma. Š.L. 11-12, s.470    PDF
84Benić R., 1964: Minimalni promjeri trupaca i maksimalno učešće crvenog srca kod pragovskih trupčića. (Analiza propisa novog standarda JUS D. D1020-XII 1962.).. Š.L. 5-6, s.205    PDF
85Benić R., 1964: Hafnerov Transport drva — Prorjeđivanje i dr.. Š.L. 7-8, s.359    PDF
86Benić R., 1966: Knigge, Schultz — Temelji iskorišćavanja šuma.. Š.L. 5-6, s.330    PDF
87Benić R., 1967: Internacionalni simpozij o sadašnjem stanju i perspektivama tehnologije sječe i izrade, manipulacije i transporta drva. Š.L. 1-2, s.71     PDF
88Benić R., 1967: Linnard W.: Rusko-engleski šum. i drv. rječnik. Š.L. 3-4, s.172    PDF
89R. Benić, 1969: Strojevi i mehanizmi za iskorišćivanje, splavarenje i šumsko godarstvo (Sirotov I. I. i dr.).. Š.L. 1-2, s.68     PDF
90R. Benić , 1969: Eksploatacija šuma (Sirotov I. I., Sirotov V. L, Maslenkov F. N.). Š.L. 1-2, s.69     PDF
91Benić, R. — Bojanin, B., 1970: Internacionalni simpozij o mehanizaciji u iskorišćavanju šuma u Ljubljani.. Š.L. 7-8, s.276    PDF
92Benić, R., 1970: Savjetovanje njemačkog saveza šumarstva.. Š.L. 9-10, s.352    PDF
93Benić, R., 1971: Neka mišljenja o položaju šumarstva, njegovom dohotku i organizaciji. Š.L. 3-4, s.98     PDF
94Benić, R., 1972: Vujičić L. — Organizacija proizvodnje u preduzećima za preradu drveta, knj. II, »Primena linearnog programiranja«, Beograd 1972, prikaz. Š.L. 7-8, s.296    PDF
95Benić, R. - Bojanin, S., 1974: VII. internacionalni simpozijum o problemima mehanizacije sječe i izrade te transporta u Münchehofu, BDR. Š.L. 5-6, s.235    PDF
96Benić, R., 1975: Internacionalni simpozij o mehanizaciji iskorišćivanja šuma. Š.L. 7-10, s.360    PDF
97Benić, R., 1975: Gozdovi na Slovenskom — Remic i dr. Š.L. 11-12, s.515    PDF
98Benić, R., 1979: Internacionalni simpozij o mehanizaciji iskorišćivanja šuma. Š.L. 4-6, s.201    PDF
99Benić, R., 1983: Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi. Š.L. 3-4, s.233    PDF
100Benić, R., 1983: UNASYLVA, Vol. 4/1982. Š.L. 5-6, s.292    PDF


                UNDER CONSTRUCTION