B., Vinko
1 Razpravlja Vinko Benak, nadšumar, 1886: Šumski prekršaji u šumah područja I. banske imovne obćine.. Š.L. 3, s.123    PDF
2 Piše Vinko Benak, 1887: Važnost mješovitih šuma.. Š.L. 6, s.233    PDF
3 Piše Vinko Benak, nadšumar II. banske imovne obćine, 1890: Šuma "Kotar" grada Petrinje.. Š.L. 7, s.291    PDF
4 Piše Vinko Benak, nadšumar, 1890: Imovna obćina 2. banska. Š.L. 8, s.357    pdf
5 Piše V. Benak., 1896: Zemljištne zajednice u Banovini, obzirom na šumsko-gospodarstvene prilike. Š.L. 5, s.170    PDF
6 Piše V. Benak, 1897: Okresivanje listače, sa naročitim obzirom na hrast.. Š.L. 3, s.110    PDF
7 Piše V. Benak, 1897: Okresivanje.. Š.L. 12, s.549    PDF
8 Piše V. Benak., 1898: Odnošaj činovnika imovnih obćina prema zemaljskim i državnim šumarskim činovnicima.. Š.L. 8-9, s.349    PDF
9 Piše V. Benak, 1899: Uredjenje gospodarenja u šumicah.. Š.L. 1, s.27     PDF
10 Benak, 1904: Uzrok i uztuk šumskim štetama u području šuma imovnih obćina postojavše Vojne Krajine.. Š.L. 11, s.601    PDF


                UNDER CONSTRUCTION