BELTRAM, Vladislav
1Ing. V. Beltram, 1932: Potreba reorganizacije šumarstva u Dalmaciji.. Š.L. 2, s.73     PDF
2Ing. Vladislav Beltram, 1934: Za unapređenje našeg šumarstva.. Š.L. 1, s.2     PDF
3Ing. Vl. Beltram, 1935: Planinarstvo i šuma. Rad H. P. D. »Mosor« u Splitu na podizanju šuma.. Š.L. 4, s.154    PDF
4Ing. Vl. Beltram, 1935: Pojava gubara na primorskoj makiji.. Š.L. 12, s.547    PDF
5Ing. VI. Beltram, 1935: Potrebe šumarstva u dalmatinskom dijelu primorske banovine.. Š.L. 12, s.585    PDF
6Ing. Vl. Beltram, 1935: Krš i njegovo pošumljavanje.. Š.L. 12, s.591    PDF
7Ing. V. Beltram, 1938: Prilog rješavanju kraškog pitanja na seljačkoj osnovici.. Š.L. 11, s.565    PDF
8Ing. Vladislav Beltram, 1946: Šumarsko pitanje Krša jadranskih obala i otočja. Š.L. 10-11, s.122    PDF
9Ing. V. Beltram i Ing. V. Klanjšek ., 1947: Preveliki broj koza — velike štete u šumarstvu. Š.L. 1-2, s.33     PDF
10Ing. V. Beltram, 1947: Osvrt na šumarstvo Slovenije. Š.L. 3, s.90     PDF
11Ing. V. Beltram., 1947: Borov prelac. Š.L. 4-5, s.119    PDF
12Ing. V. Beltram, 1947: Kalcifikacija i šuma. Š.L. 10-11, s.339    PDF
13Ing. V. Beltram, 1947: Iz propagandne prakse. Š.L. 10-11, s.347    PDF
14V. Beltram, 1948: Borov prelac. Š.L. 8, s.272    PDF
15V. Beltram, 1948: Problem zašumljavanja krša — odgovor na anketa. Š.L. 9-10, s.328    PDF
16Ing. V. Beltram, 1949: Šumski pojasi i pošumljavanje na pruge. Š.L. 1-2, s.3     PDF
17Ing. V. Beltram, 1949: Racionalizacija sadnje. Š.L. 3-4, s.79     PDF
18V. Beltram, 1950: M. Milošević-Brevinac: Nekoliko načina štednje ogrevnog drveta na selu. Š.L. 1-2, s.80     PDF
19ing. V. Beltram, 1950: Racionalizacija pošumljavanja. Š.L. 3-4, s.118    PDF
20ing. V. Beltram, 1950: Ručna sijačica. Š.L. 3-4, s.151    PDF
21ing. V. Beltram, 1950: Kalcifikacija rasadnika. Š.L. 5, s.187    PDF
22V. Beltram, 1950: D. Poledica: Osnovi opće i šumarske pedologije s uputstvima za popravljanje zemljišta šumskih rasadnika. Š.L. 5, s.217    PDF
23V. Beltram, 1950: M. Milošević-Brevinac: Našim planinarima. Š.L. 7-8, s.335    PDF
24V. Beltram, 1951: Landesforstinspektion für Niederoesterreich 1945—1949. Š.L. 6, s.240    PDF
25V. Beltram, 1951: Milorad Milošević-Brevinec: Seljačko pošumljavanje u nekim krajevima Srbije. Š.L. 7, s.271    PDF
26Ing. Vl. Beltram, 1952: Burnikova sadilica. Š.L. 1-3, s.64     PDF
27V. Beltram, 1952: Ing. I. Lončar: Njega šuma proredom. Š.L. 4, s.120    PDF
28Ing. Vl. Beltram, 1952: Motorni izvlakač domaćeg tipa. Š.L. 5-6, s.174    PDF
29Beltram ing. Vladislav, 1954: Zapažanja s ekskurzije jugoslavenskih šumara u Austriju 11 do 14 oktobra 1953. Š.L. 2-3, s.62     PDF
30Beltram ing. V., 1954: Opuncija kao stočna hrana u Dalmatinskom primorju. Š.L. 11-12, s.607    PDF
31Bel-tram V., 1961: Ivkov R.: Vreme sadnje kao činilac u veštačkom podizanju šuma. Š.L. 7-8, s.325    PDF
32Ing. Vladislav Beltram, 1961: Nove mjere za unapređenje sjemenarstva i rasadničarstva. Š.L. 11-12, s.437    PDF
33Beltram V., 1963: Sječa bukve i drugih listača krajem ljeta — biološki način sušenja drva. Š.L. 3-4, s.134    PDF
34Vladimir Beltram, 1963: Drvni ugljen = selektivni sterilizator = trajno posredno gnojivo.. Š.L. 5-6, s.174    PDF
35Beltram V., 1963: Požar — poseban problem borovih šuma na Kršu . . .. Š.L. 9-10, s.388    PDF


                UNDER CONSTRUCTION