BASARA, Teodor
1Piše Basara, 1893: Ciklon u Banovini.. Š.L. 7, s.276    PDF
2Od T. Basare, 1906: Uspomene.. Š.L. 6, s.235    PDF


                UNDER CONSTRUCTION