BARTOVČAK, Dragutin
1D. Bartovčak, 1973: Rasadnička proizvodnja četinjača na području Šumskog gospodarstva Bjelovar s posebnim osvrtom na rasadnik »Šljukingon«. Š.L. 3-4, s.73     PDF
2D. Bartovčak, 1977: Uzgoj klijanaca crne johe u rasadniku.. Š.L. 3-4, s.171    PDF


                UNDER CONSTRUCTION