BALEN, Josip
1 Piše Josip Balen, 1915: Pretvaranje čistih bukovih sastojina u mješovite bukove i hrastove sastojine.. Š.L. 1-2, s.37     PDF
2 Ing. Josip Balen (Senj) , 1922: Produkcija sjemenja crnog bora u području kr. nadzorništva za pošumljenje primorskog krasa u Senju. Š.L. 9, s.587    PDF
3 Ing. J. Balen, 1923: Nauka o lovu na šumarskom fakultetu. Š.L. 7, s.441    PDF
4 Dr. Balen Josip (Senj) , 1924: Tužne prilike u jednom našem kraju. Š.L. 10, s.514    PDF
5 Dr. Josip Balen (Senj), 1925: Iz šumskog vrta.. Š.L. 3, s.179    PDF
6 Dr. Josip Balen, 1925: Rad šumara na Kršu.. Š.L. 8, s.470    PDF
7 Dr. Josip Balen (Senj), 1925: Organizacija rada Pošumljavanja Krša o Goleti.. Š.L. 12, s.710    PDF
8 Josip Balen, 1927: Pošumljavanje krša sjetvom. Š.L. 3, s.122    PDF
9 Josip Balen, 1927: Podizanje šuma na kršu resurekcijom. Š.L. 6, s.287    PDF
10 Josip Balen, 1927: Dioba gologa krša. Š.L. 10, s.454    PDF
11 Dr. J. Balen, 1928: O klimatskim faktorima na Kršu i njihovom odnosu prema vještačkom zašumljavanju.. Š.L. 12, s.463    PDF
12 Dr. J. Balen, 1929: Tehnika zašumljavanja krša.. Š.L. 4, s.164    PDF
13 Prof Dr. Balen, 1932: Ing. J. Konšel: Stručny nästin tvorby a pesteny lesü v biologičkem poneti.. Š.L. 6, s.387    PDF
14 Dr. Josip Balen, 1932: Šumsko sjemenje.. Š.L. 8-9, s.500    PDF
15 Dr. Josip Balen, 1933: A. Poskin: Traité de sylviculture, Gembloux - Paris, 1926.. Š.L. 3, s.203    PDF
16 Prof. Dr. Josip Balen, 1934: Povodom jednog rijetkog jubileja u Rumunjskoj, (prof. Petar Antonescu).. Š.L. 3, s.111    PDF
17 Dr. Josip Balen, 1935: Prilog poznavanju naših mediteranskih šuma.. Š.L. 4, s.125    PDF
18 Prof. Dr. Josip Balen, 1935: B. Stefanov: Dendrologija, Sofija 1930,. Š.L. 11, s.535    PDF
19 Dr. J. Balen, 1935: Dimitrov: Lesohrana. Prof.. Š.L. 12, s.604    PDF
20 Dr. J. Balen, 1936: Pogledi na šumarstvo Bugarske.. Š.L. 1, s.1     PDF
21 Dr. J. Balen, 1937: Povodom izvještaja Otsjeka za šumarstvo Kr. banske uprave Dravske banovine za god. 1935.. Š.L. 4, s.198    PDF
22 Prof. Balen, 1937: Interesantan rektorski govor.. Š.L. 5, s.249    PDF
23 Dr. J. Balen, 1937: Drugi prilog poznavanju naših mediteranskih šuma.. Š.L. 7-8, s.345    PDF
24 Dr. J. Balen, 1937: † Prof. E. E. Kern.. Š.L. 12, s.685    PDF
25 Dr. J. Balen, 1938: † Prof. Ing. Todor Dimitrov.. Š.L. 7, s.349    PDF
26 Dr. Jos. Balen, 1939: Treći prilog poznavanju naših mediteranskih šuma.. Š.L. 12, s.673    PDF
27 Prof. dr. J. Balen, 1940: Prilog određivanju dubine sjetve kod četinara.. Š.L. 1, s.7     PDF
28 Prof. Balen, 1941: In memoriam Tomi Zahanjevu.. Š.L. 3, s.69     PDF
29 Dr. J. Balen., 1941: Pred mnogim zadatcima.. Š.L. 7, s.283    PDF
30 Dr. J. Balen, 1941: Josip Kozarac kao šumarski stručni pisac.. Š.L. 8-9, s.342    PDF
31 Dr. J. Balen, 1941: Šumsko gospodarstvo u Slovačkoj.. Š.L. 8-9, s.396    PDF
32 Dr. J. Balen, 1941: Dvije publikacije »Silvae orbis«.. Š.L. 8-9, s.397    PDF
33 Dr. J. Balen., 1941: Dr. S. Dubić: Sociologija sela.. Š.L. 11, s.504    PDF
34 Dr. J. Balen, 1942: Na pragu nove godine. Š.L. 1, s.1     PDF
35 J. Balen, 1942: Pogledi na šumsko gospodarstvo Finske.. Š.L. 1, s.15     PDF
36 Dr. J. Balen, 1944: Prof. Aimo Karlo Cajander.. Š.L. 1-2, s.1     PDF
37 Dr J. Balen, 1944: Prve tri godine.. Š.L. 3-4, s.45     PDF
38 Prof. Dr. Ing. J. Balen, 1944: Pred podizanjem tvornice celuloze.. Š.L. 7-12, s.125    PDF


                UNDER CONSTRUCTION