AUE, pl. Josip
1 Piše Jos. pl. Aue šum. pristav i c. kr. poručnik u pričuvi., 1895: Motrenje u naravi.. Š.L. 2, s.66     PDF
2 Piše Josip pl. Aue, kot. šumar, 1898: Oštećivanje voluhara u hrastovoj branjevini.. Š.L. 4, s.146    PDF
3 Piše Josip pl Aue, kotar. šumar i. o. K., 1900: Kako da stanemo na put šumskim štetama kod imovnih obćina bivše Vojne Krajine?!. Š.L. 8, s.451    PDF
4 J. Aue, 1901: Katastralni nacrti i reambulacija šumskih medja. Š.L. 7, s.372    PDF
5 Piše Josip pl. Aue, kot. šumar I. O. K., 1902: O načinu procjene goriva u našim proredama.. Š.L. 1, s.21     PDF
6 Piše Josip pl. Aue, kot. šumar I. O. K., 1902: Šumska industrija u Marmaroškoj županiji.. Š.L. 1, s.26     PDF
7 Piše Josip pl. Aue, kotarski šumar imovne obćine križevačke, 1902: Replika na odgovor: „O načinu procjene goriva u našim proredama".. Š.L. 4, s.221    PDF
8 Piše Jos. pl. Aue, kot. šumar imovne obćine križevačke., 1902: Zastupanje u pravnim poslovima kod imovnih obćina.. Š.L. 8, s.503    PDF
9 Josip pl. Aue, kot. šumar., 1903: Obranbeni ili plastovi sjegurnosti proti šumskim požarima kraj željezničkih pruga. Š.L. 1, s.26     PDF
10 Jos. pl. Aue, kot šumar imov. obćine križevačke, 1903: Lov na divlje patke, u južnim državama sjeverne Amerike. Po ustmenom kazivanju iz Amerike vrativšeg se Hrvata.. Š.L. 2, s.77     PDF
11 Aue, J. pl., 1903: Telefon u službi šumske uprave. Š.L. 4, s.179    pdf
12 Piše Jos. pl. Aue, kot. šumar imovne obć. križ., 1904: Lugarnice i uniforme!. Š.L. 7, s.389    PDF
13 J. pl. Aue, 1905: Šumski čekići ili bati.. Š.L. 1, s.38     PDF


                UNDER CONSTRUCTION