A., Evgenij
1 Ing. Evgenije Antonijević, 1935: Pretvorba bukovih sastojina prašumskog karaktera u sastojine urednog prebornog gospodarenja.. Š.L. 2, s.33     PDF
2 S. Frančišković i E. Antonijević, 1977: Nikola Šepić, dipl. inž. šum.. Š.L. 10-12, s.554    PDF


                UNDER CONSTRUCTION