A., Oleg
1 Antonić, O., 1992: Određivanje horizontalne udaljenosti u sastojini metodom vertikalnog kuta. Š.L. 3-5, s.159    PDF
2 Antonić, O., 2001: Je li hrast lužnjak u Hrvatskoj vrsta klimatogene rasprostranjenosti?. Š.L. 1-2, s.45     pdf
3 Antonić, O., 2002: Općenito o studiji "HE Novo Virje - prihvatljivi režim podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava". Š.L. 3-4, s.176    PDF
4 Antonić, O., 2002: Prilog raspravi o prihvatljivom režimu podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava - gledište izvoditelja istoimene studije za "HE Novo Virje". Š.L. 3-4, s.181    PDF
5 Oleg Antonić, 2019: Svako dobro (pjesma). Š.L. 1-2, s.93     PDF


                UNDER CONSTRUCTION