ANTOLJAK, Rudolf
1 R. Antoljak, 1933: Iz Udruženja studenata šumarstva: a) Šumarsko plesno veče.. Š.L. 3, s.208    PDF
2 R. Antoljak, 1934: a) Šumarsko plesno veče 1934.. Š.L. 2, s.69     PDF
3 R. Antoljak, 1935: »Šumarsko plesno veče« 1935.. Š.L. 3, s.108    PDF
4 Ing. R. Antoljak, 1940: Propaganda šumarstva u praksi.. Š.L. 1, s.1     PDF
5 Ing. R. Antoljak i Ing. S. Klepac, 1946: Potrošnja drva na području NR Hrvatske. Š.L. 7-9, s.69     PDF
6 R. Antoljak, 1950: Godišnji plenum Sekcije šumarstva i drvne industrije DITH-a. Š.L. 3-4, s.161    PDF
7 R. Antoljak, 1951: 72-godišnja skupština i rad Šumarskog društva NR Hrvatske. Š.L. 3-4, s.178    PDF
8 Antoljak, R., 1972: Ing. Roko Kovačević. Š.L. 5-6, s.264    PDF
9 Antoljak, R., 1973: Zakon o prostornom uređenju i korišćenju građevinskog zemljišta. Š.L. 5-6, s.237    PDF
10 R. A., 1974: Savjetovanje Zaštita šuma od požara - Osnovati Poslovnu zajednicu šumarstva, prerade drveta i trgovine - Osnovano Šumarsko društvo Karlovac - Proradilo Šumarsko društvo Ogulin - Jesenji plenum Saveza - Aktualno stručno predavanje - Šumarski četvrtak - Skupština šumaba BIH - Interforst 74 u Münchenu - Stanko Tomaševski glavni direktor Exportdrva - Napokon jedinstveni Šumarski institut Jastrebarsko - Boris Ljuljka još jedan doktor - Zakon o šumama SRH - Zakon o šumskom sjemenu - Zakon o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta - Zakon o udruživanju u privredne komore - Teritorijalna šumarska društva - Slikarski radovi šumara A. Weilera - Zelena pluća Zagreba i pothodnik - Pjesnici protiv uništavanja prirode - Putevi i ceste ing. Ante Premužića - Molitva šume - Bista prof. dr. Josipa Pančića pred hotelom u Crikvenici - Sastanak. Š.L. 7-9, s.351    PDF
11 R. A., 1974: Bilogorsko-podravsko šumarstvo slavi - Svečanost slavonskih šumara - Vinkovačke jeseni 74 - Zbornik o 100 obljetnici - Neprihvatljiv tretman šumarstva - Simpozij o zaštiti Plitvičkih jezera - 25. rođendan Plitvica - Prvenstvo sjekača Hrvatske - Prvenstvo radnika sjekača Jugoslavije - Spomen ploča dr. Anti Levakoviću - Bista šumaru Pravdoju Beliji na Rabu - Šumar književnik Josip Kozarac - Prirodne rijetkosti šuma Gorskog kotara - Natural History USA - Rijedak hrast - Svaki građanin jedno stablo - Titov gaj park šuma - Opet Molitva šume! - Naskoro zakon - Ispod zelenih površina garaže - Dendrološka inventarizacija - Direktne koristi od šuma - Zelene patrole - Svjetlosni mamci - Titov fond - A-centrale i ostavka - Promocije na ŠF Zagreb - Postdiplomski studij - Nije šuma kupus - Novine gutaju papir - Hrastove bačve iz Slavonije - Šumari grade ceste - Nova pruga Zagreb-Rijeka - Lovačka propaganda - Devizni vukovi - Krivolovac unosno zanimanje - Kormoran divlja patka! - Život u šumi - Šumari planinari - Šumarska bibliografija III - Čovjek i njegova okolina - SITJ Prednacrt Statuta - Samoupravljanje - rukovođenje - Strani posjeti Savezu - Predavanje ing. Gogera - Šumarski četvrtak - Šumarski list - nova fizionomija - Podaci o šumarskoj prošlosti - Šumari-umirovljenici - Florainženjering Rovinj - Aktivnost šumara Srbije - Samostalni sindikat šumarstva i drv. industrije - Prosječne zarade šumara u Zagrebu - Crna zastava na Šumarskom domu - In memoriam amicis - Prof. dr. Vinko Mandekić. Š.L. 10-11, s.455    PDF
12 R. A., 1974: Na kraju 1974. godine! - Odlikovani šumari - Ing. Anti Lovriću orden! - Prije 100 godina - Priznanja i odlikovanja Saveza - Sto godina planinarstva - 25. obljetnica ŠF u Sarajevu - Dr. ing. Fazlija Alikalfić - 25 godina poslovanja - Novi doktori šumarskih nauka (Tomanić, Košir, Winkler) - Šumar-slikar ing. Karlo Posavec - Vratit ću se u šumare (Đuro Utješanović) - Kipar-naivac Đ. Kreča - Šumari sve i svuda - Krš, goleti i Kerempuh - Svečani recital o šumi - Svjetski prvak goranin Josip Volf! - Gaudeamus igutur - Smotra najmodernije mehanizacije - Sudbonosni trenutak Plitvica - Drvari i šumari - na znanje! - 25 godina Drvne industrije - Pošumljavanje područja krša u BiH - Kad će samarice u mirovinu - Izrada građevinske stolarije - U džunglama Afrike - Namještaj stagnira? Optimizam drv. ind. u SRH - Poslovna zajednica Bjelovar - Broj kadrova - Upadljiva nelogičnost - Sušenje hrasta lužnjaka - Nije OOUR - Napredak ali opasnost! - Napokon beneficirani staž! - Zakon o šumama Slovenije - Ustupanje drž. kapitala - Objavljuj ili propadni! - Atomsko gorivo Jugoslavije - NE Krško - Eko-zanimljivosti - Prekrasna, skoro prekasna, preporuka - Reporter Karavana Milan Kovačević u Šumarskom domu - Dokle će nas plaviti rijeke? - Tužna priča - poplave - Una dobila zaštitnika - Zagađene vode - U zakonu i voda za piće - Korovska flora - Uglavljen krivac - Privredno-tehnički rječnik - Stari papir - Umirovljanici-šumari - Motorizirani šumari pročitajte - Pronalazački rad. Š.L. 12, s.563    PDF
13 Antoljak, R., 1975: Sretna nova i uspješnija 1975. godina - Jubilej Instituta za drvo - T. Krnjak glavni šumarski inspektor - Stalni sud PK Hrvatske - Kraj rata - Zakon o vodama - Sjemenarstvo i rasadništvo - Ozakonjen zanstveni rad - Razbojničko privređivanje - Svjetska kulturna i prirodna baština - 3000000 stabala - JNA prednjači u pošumljavanju - Uloga šumarske inspekcije - Zakon o javnim cestama - Iz naše prakse - Ključno pitanje - Zakon o oružju - I drvna industrija lista poteškoćama - Za buduće umirovljenike - Drvotehnika USA - Kadrovi, kadrovi - Pilana u plamenu - U opasnosti pluća Zagreba - Revitalizacija Maksimira - Medvjedi protestiraju! - Danas aktivan, sutra radioaktivan - Tablice za kubiciranje trupaca - Roba za robu, uvoz za izvoz - In memoriam amicis - Jedan čovjek, jedan OOUR - Šumar - nogometni trener - Hortikultura 1/75. Š.L. 1-3, s.98     PDF
14 Antoljak, R., 1975: Tehnološki razvoj Hrvatske - Bankarski potencijal SFRJ - Šumarstvo SFRJ do 1985 - 1974. g. izgorjelo 35415 m3 drva - Na redu Zakon o šumama - Eko-fest 75 - Plitvice - Štete orkanskog vihora - Industrija najveći zagađivač - Kornati nacionalni park? - SIZ Pounje - Crna istina - Tko vlada brdima, vlada rijekama - Šume listaju nevoljama - Zamire cvrkut ptica - Crni dani drvne industrije - Belišće-Bel nove tvornice - Važan nuzproizvod - Ipak je krenulo: Šumarsko društvo Gospić - Šumarsko društvo Sl. Požega - Svovenjgradec: veliki šumski požar - Drvo u tradicionalnoj obradi - Roba razmjena s SSSR-om - Smrt pomoćnika traktoriste - Registracija OOUR-ova - Trebaju li tvornice namještaja tamo gdje god raste bukva? - Čovjek i šuma - Omladina ne zaostaje - Titova pećina - Izložba "Poezija boja" - Republičke inspekcije - Dr. L. Ružička - odlikovanje - Vanja Radauš - In memoriam - Ing. Branislav Marić - Dr. Miran Brinar. Š.L. 4-6, s.212    PDF
15 Antoljak, R., 1975: Zašto do sada nije izgrađena tvornica celuloze u Jasenovcu. Š.L. 7-10, s.350    PDF
16 Antoljak, R., 1975: Lignum impex Zagreb na vidiku - Generator inflacije - Starom kolotečinom - Plati pa vozi - Gorka činjenica - Savacel - Dravacel? - Iz temelja mijenjati - Financijske nevolje osiromašene privrede - Prosječni OD u 1974. g. - Šumarska top-lista zarada - Nije tajna a ipak ...- Priča o tebi govori - 20 godišnjica - Nove plantaže - Budva savjetovanje - Krž i goleti - Ipak se kreće - Srdačne čestitke - Turistički vodiči - Zeleni turizam - Zakon o izgradnji objekata - Jack Ford ing. forest - Il tartuffo! - Atomske centrale - Ne! - Sl. Brod požar - Nagrada grada Zagreba - Prva pila svijeta - †akademik Branimir Gušić - †akademik Stjepan Horvatić - In memoriam. Š.L. 7-10, s.383    PDF
17 Antoljak, R., 1975: Na kraju 1975. godine! - Oproštaj sa starom 1975. godinom. Š.L. 11-12, s.501    PDF
18 R. Antoljak, 1976: Uloga šume i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove okoline u odnosu na Jadransko područje — Savjetovanje u Zadru od 4—6. III 1976.. Š.L. 5-6, s.235    PDF
19 R. Antoljak, 1976: Visoko priznanje Dru D. Klepcu. Š.L. 10-12, s.559    PDF
20 R. Antoljak, 1977: Zakon o vraćanju nacionaliziranog dijela zgrade »Šumarski dom« u Zagrebu.. Š.L. 8-9, s.339    PDF
21 R. Antoljak, 1977: Zakon o vraćanju nacionaliziranog dijela zgrade »Šumarski dom« u Zagrebu.. Š.L. 8-9, s.339    PDF
22 R. Antoljak , 1978: Svečana sjednica i slavlje povodom vraćanja nacionaliziranog dijela zgrade »Šumarski dom« održanih 28. prosinca 1977. godine .. Š.L. 1-3, s.112    PDF
23 Antoljak, R., 1979: Plenum Saveza IT ŠDI Hrvatske održan 15. svibnja 1979.. Š.L. 4-6, s.230    PDF
24 Antoljak, R., 1979: Društveno veće Saveza IT ŠDI Hrvatske, održano 28.XII 1978. Š.L. 4-6, s.250    PDF


                UNDER CONSTRUCTION