ANDRAŠIĆ, Dragutin Drago
1 Andrašić ing. Drago, 1955: O nekim lovištima zap. Evrope. Š.L. 9-10, s.341    PDF
2 Andrašić D., 1966: Ing. Đuro Zmijanac. Š.L. 9-10, s.479    PDF
3 D. Andrašić, 1971: Lovnokartografski znakovi. Š.L. 11-12, s.451    PDF
4 Andrašić, D., 1974: Lovna nastava u sklopu šumarske nastave od godine 1860. do danas. Š.L. 10-11, s.422    PDF
5 D. Andrašić, 1976: Značenje intenziteta nesenja za određivanje kapaciteta inkubatora u umjetnom uzgoju fazana. Š.L. 3-4, s.124    PDF
6 D. Andrašić, 1978: Prethodni izvještaj o istraživanjima veličine šteta od jelenske i srneće divljači u šumama Šumskog gospodarstva »Hrast« u Vinkovcima. Š.L. 8-10, s.322    PDF
7 Andrašić, D., 1979: Sjećanja na neke lovove druga Tita u lovištima SR Hrvatske. Š.L. 7-8, s.271    PDF
8 Andrašić, D., 1979: Drug Edvard Kardelj — Bevc u lovovima na području SR Hrvatske. Š.L. 7-8, s.289    PDF
9 Andrašić, D., 1981: Rezultati istraživanja veličine šteta uzrokovanih jelenskom i srnećom divljači u šumama šumskog gospodarstva »Hraste u Vinkovcima. Š.L. 5-7, s.227    PDF


                UNDER CONSTRUCTION