ABRAMOVIĆ, Ante
1 Ing. A. Abramović, 1940: Proglas pretsjednika H. Š. D. članovima.. Š.L. 4-5, s.201    PDF
2 Ing. A. Abramović, 1942: Ministrom narodnog gospodarstva imenovan je sveuč. prof. Dr. J. Balen,. Š.L. 8-9, s.273    PDF
3 Ing. A. Abramović, 1942: VI. zasjedanje odbora Međunarodne središtnjice za šumarstvo.. Š.L. 10-12, s.275    PDF
4 Ing. A. Abramović, 1943: Pitanje rasa šumskog drveća u Hrvatskoj.. Š.L. 10-12, s.275    PDF
5 Ing. A. Abramović, 1943: Povećanje proizvodnje uzgojem stabala šumskog drveća izvan šum. površina.. Š.L. 10-12, s.277    PDF
6 Ing. A. Abramović, 1943: VIII. sastanak odbora Međunarodne središnjice za šumarstvo.. Š.L. 10-12, s.311    PDF


                UNDER CONSTRUCTION