D., Jovan
1 Ing. J. Drakulić, 1940: Život šumskih radnika u hrastovim šumskim manipulacijama.. Š.L. 4-5, s.245    PDF
2 Ing. I. Drakulić, 1940: Šumska manipulacija u starim hrastovim šumama. Š.L. 6, s.305    PDF
3 Ing. J. Drakulić, 1947: Upotreba mehaničkih pila (ručnih). Š.L. 12, s.365    PDF
4 J. Drakulić, 1948: Utovar drveta konjima. Š.L. 12, s.434    PDF
5 J. Drakulić, 1948: Saonice tipa »Jumpai«. Š.L. 12, s.435    PDF
6 J. Drakulić, 1949: Guljače. Š.L. 1-2, s.46     PDF
7 J. Drakulić, 1949: Motka za obaranje stabala "Koška". Š.L. 1-2, s.47     PDF
8 S. Šljivovački, D. Živojnović, J. Drakulić, 1969: Veliki jubilej našeg šumarstva. Š.L. 1-2, s.66     PDF


                UNDER CONSTRUCTION