BREŽNJAK, Marijan
1 Brežnjak M., 1958: Peck E. C.: Can crooked logs be straightened before sawing? (Wood and Word Products. No 1, 1957.). Š.L. 1-2, s.76     PDF
2 Brežnjak Marijan, 1960: Finoća površine piljenica ispiljenih na jarmači. Š.L. 1-2, s.56     PDF
3 Brežnjak Marijan, 1960: Listovi pila vertikalnih jarmača s oštricama iz tvrdih legura. Š.L. 1-2, s.58     PDF
4 Brežnjak Marijan, 1960: Kompleksno iskorišćavanje drveta i promjene koncepcije pilanske prerade drveta. Š.L. 1-2, s.58     PDF
5 Brežnjak Marijan, 1960: Pavlović J. — Suvremeni aspekti iskorištenja kod piljenja trupaca četinjača. Š.L. 1-2, s.59     PDF
6 Brežnjak Marijan, 1960: Pilane potočare n Gorskom Kotaru. Š.L. 5-6, s.156    PDF
7 Brežnjak M., 1961: Godišnja skupština norveških organizacija šumarstva i drvarske industrije. Š.L. 11-12, s.480    PDF
8 Brežnjak, M., 1991: Štete u drvnoj industriji uslijed srpske agresije na Republiku Hrvatsku. Š.L. 10-12, s.445    PDF
9 Brežnjak, M., 1996: Drvo - taj divni materijal. Š.L. 5-6, s.219    PDF
10 Brežnjak, M., 2004: Pilanarstvo – Hrvatski eksperimentalni pilanarski portal. Š.L. 7-8, s.449    PDF
11 Brežnjak, M., V. Rajković, 2008: Milan Blažević (1925 – 2008). Š.L. 5-6, s.319    PDF


                UNDER CONSTRUCTION