BIŠKUP, Ferdo
1 , 1889: Izviešće o rukovodjenju šumske uprave i gospodarstva u području kralj. županije varaždinske u godini 1889.. Š.L. 4, s.141    PDF


                UNDER CONSTRUCTION