A., Prokop
1 Piše P. Agjić, šumar, 1894: Pošumljivanje kod I. banske imovne obćine.. Š.L. 6, s.245    PDF
2 Piše Prokop Agjić, šumar I. ban. imov. obćine, 1894: Štap i štaparenje.. Š.L. 7, s.309    PDF
3 Piše P. Agjić., 1895: Osvrt na članak o umjetnom pomladjivanju šuma kod prve banske imovne obćine.. Š.L. 6, s.225    PDF


                UNDER CONSTRUCTION