M., Radenko
1Tkalčić B., Šafar J., Marušić R., 1965: O ekonomičnosti turističkih šuma na jadranskom području. Š.L. 3-4, s.129    PDF
2Marušić, R., 1992: Uspjela kultura zelene duglazije u Istri. Š.L. 9-10, s.447    PDF
3Marušić, R., 1999: Šumarstvo krša treba biti trajna briga države. Š.L. 5-6, s.251    PDF


                UNDER CONSTRUCTION