PETROVIĆ, Dragoljub
1Dragoljub Petrović (Đevđelija), 1923: O pošumljavanju Makedonije. Š.L. 1, s.21     PDF
2Dragoljub Petrović (Đevđelija), 1923: Kako Makedonci prave ugalj. Š.L. 2, s.80     PDF
3Dragoljub Petrović (Đevđelija), 1923: Tisa na području šumske uprave u Đevđeliji (Tikveški okrrug). Š.L. 4, s.217    PDF
4Ing. Dragoljub S. Petrović (Aleksinac), 1925: Određivanje takse za popašu.. Š.L. 1, s.17     PDF
5Ing. Dragoljub S. Petrović, 1925: Malo kritke praktične šumarske škole u Aleksincu.. Š.L. 3, s.186    PDF
6Ing. Dragoljub S. Petrović (Aleksinac), 1925: Šume i šumska privreda u Makedoniji (u okružju tikveškom).. Š.L. 8, s.457    PDF
7Dragoljub S. Petrović, 1927: Određivanje priraštaja u dubećem. Š.L. 2, s.67     PDF
8Dragoljub S. Petrović, 1927: Naseljenici i šume u okrugu topličkom. Š.L. 4, s.191    PDF
9Dr. D. Petrović, 1931: O procentu pokazivaču.. Š.L. 10, s.463    PDF
10Dr. D. Petrović, 1931: Uređenje lisničkih šuma.. Š.L. 10, s.471    PDF
11Dr. Petrović, 1931: Šume i šumska privreda u Južnoj Srbiji. Predavanje održano na glavnoj skupštini J. Š. U. u Skoplju 1931.. Š.L. 11, s.567    PDF
12Dr. Petrović, 1932: Inž. LJub. Marković: Šume i šumarstvo našeg Juga.. Š.L. 2, s.121    PDF
13Ing. Dr. Petrović, 1932: Šumarska terminologija.. Š.L. 4, s.242    PDF
14Drag. S. Petrović, 1932: Oblični brojevi i tablice drvnih masa za crni bor u Morihovu.. Š.L. 6, s.325    PDF
15Dragoljub S. Petrović, 1932: Plošni priraštaj.. Š.L. 10, s.576    PDF
16Dragolj. S. Petrović, 1933: Zaprašivanje šuma pomoću aeroplana u Bosni.. Š.L. 2, s.86     PDF
17Dragoljub S. Petrović, 1933: O prenosu drva u Južnoj Srbiji.. Š.L. 5, s.331    PDF
18Drag. S. Petrović, 1933: Uređivanje niskih šuma za proizvodnju uglja u Južnoj Srbiji.. Š.L. 9, s.501    PDF
19Drag. S. Petrović, 1933: Iskorišćavanje treslovine i kore u J. Srbiji.. Š.L. 10, s.600    PDF
20Drag. S. Petrović, 1933: Iskorišćavanje luča i katrana u Juž. Srbiji.. Š.L. 11, s.659    PDF
21Drag. S. Petrović, 1933: Žiropađa i brst u Južnoj Srbiji.. Š.L. 12, s.718    PDF
22Drag. S. Petrović, 1933: Iskorištavanje prnara za svilarstvo i ribolov u Južnoj Srbiji.. Š.L. 12, s.727    PDF
23Drag. S. Petrović, 1933: Iskorištavanje lekovitog bilja i šumskih plodova u Južnoj Srbiji.. Š.L. 12, s.728    PDF
24Dragoljub S. Petrović., 1934: Osnovna načela za rad na uređivanju šuma u Južnoj Srbiji.. Š.L. 4-6, s.265    PDF
25Dragoljub S. Petrović., 1934: Koze i šuma u Južnoj Srbiji.. Š.L. 4-6, s.298    PDF
26Dragoljub S. Petrović, 1934: Spravljanje uglja u Južnoj Srbiji.. Š.L. 8, s.377    PDF
27Draguljub S. Petrović, 1934: O šumskom drveću u Južnoj Srbiji.. Š.L. 10, s.457    PDF
28Dragoljub S. Petrović, 1935: Površine šuma Južne Srbije.. Š.L. 8, s.379    PDF
29D. S. Petrović, 1937: Aeroplan u službi šumarstva.. Š.L. 1, s.22     PDF
30Drag. S. Petrović, 1939: Uređivanje smolarskih šuma.(ćir.). Š.L. 10, s.567    PDF


                UNDER CONSTRUCTION