G., Christian
1 Gallo, C., 1998: Procjena oštećenosti stabala obične bukve (Fagus sylvatica L) digitalnom obradom infracrvenih kolornih aerosnimaka. Š.L. 3-4, s.155    pdf
2 Gallo, Christian, 2010: Odričemo li se urbanog šumarstva?. Š.L. 1-2, s.72     PDF
3 Gallo, Christian, 2011: Maslinari šumom, šumari drumom. Š.L. 11-12, s.605    PDF
4 Christian Gallo, 2018: ŠUMA ŠUMARUM (ŠUMOVI U POIMANJU ŠUME). Š.L. 3-4, s.201    PDF


                UNDER CONSTRUCTION