GALLO, Christian
1Gallo, C., 1998: Procjena oštećenosti stabala obične bukve (Fagus sylvatica L) digitalnom obradom infracrvenih kolornih aerosnimaka. Š.L. 3-4, s.155
2Gallo, Christian, 2010: Odričemo li se urbanog šumarstva?. Š.L. 1-2, s.72     PDF
3Gallo, Christian, 2011: Maslinari šumom, šumari drumom. Š.L. 11-12, s.605    PDF
4Christian Gallo, 2018: ŠUMA ŠUMARUM (ŠUMOVI U POIMANJU ŠUME). Š.L. 3-4, s.201    PDF
5Christian Gallo, 2021: Šumska zemljišta – dobra od interesa za brzu i nezakonitu zaradu. Š.L. 7-8, s.399    PDF
6Christian Gallo, 2023: Mala zemlja za veliki odmor. Š.L. 11-12, s.573    PDF


                UNDER CONSTRUCTION