HIRC, Dragutin
1 Hirc, D., 1891: Pogled u floru hrvatskoga Primorja s osobitim obzirom na. Š.L. 3, s.107    pdf
2 Piše Dragutin Hirc, 1896: Bjelogorica Gorskoga kotara.. Š.L. 8, s.335    PDF
3 Piše Dragutin Hirc, 1897: Kakova bijaše šuma u našoj domovini za pradobe.. Š.L. 6, s.273    PDF
4 Piše Dragutin Hirc, 1897: Hrast.. Š.L. 12, s.563    PDF
5 Piše Dragutin Hirc, 1898: Iglasto drveće i grmlje hrvatske flore.. Š.L. 7, s.271    PDF
6 Piše Drag. Hirc., 1899: Nekoje šumsko drveće i grmlje.. Š.L. 2, s.69     PDF
7 Piše Dragutin Hirc, 1900: Nekoje šumsko drveće i grmlje iz domaće flore.. Š.L. 1, s.1     PDF
8 Priobćuje Dragutin Hirc, 1900: Pogled u šume sjeverne Amerike.. Š.L. 9-10, s.513    PDF
9 Piše Dragutin Hirc, 1901: Šume sjeverne Amerike.. Š.L. 7, s.352    PDF
10 Piše Drag. Hirc, 1902: Iz hrvatske flore.. Š.L. 5, s.257    PDF
11 Hirc Dragutin, 1903: Šumsko drveće u zimskom ruhu. Š.L. 1, s.1     PDF
12 Hirc Dragutin, 1903: Plutnjak i pluto. Š.L. 6, s.249    PDF


                UNDER CONSTRUCTION