HRADIL, Dragutin
1D. Hradil, 1930: † Makso Brauzil. Š.L. 12, s.517    PDF
2D. Hradil, 1931: † Gustav Pexider-Srića.. Š.L. 5, s.250    PDF
3D. Hradil, 1931: † Eduard Malbohan.. Š.L. 5, s.252    PDF
4D. Hradil, 1931: † Jovan Lazić.. Š.L. 6, s.299    PDF
5D. Hradil, 1931: † Dragutin Kubović.. Š.L. 6, s.300    PDF
6D. Hradil, 1931: † Ivan Draženović.. Š.L. 9, s.441    PDF
7D. Hradil, 1931: † Karmelo Zajc.. Š.L. 11, s.622    PDF
8D. Hradil, 1931: † Milan Grozdanić.. Š.L. 12, s.691    PDF
9D. Hradil, 1931: † Krešimir Stanisavljević.. Š.L. 12, s.692    PDF
10D. Hradil, 1932: † Bogoslav Hajek.. Š.L. 6, s.401    PDF
11D. Hradil, 1933: † Ing. Mirko Puk. Š.L. 1, s.1     PDF
12D. Hradil, 1933: † Rudolf Erny.. Š.L. 3, s.161    PDF
13D. Hradil, 1933: † Teodor Solarić.. Š.L. 4, s.283    PDF
14D. Hradil, 1933: † Emil Tordonyi. Š.L. 6, s.417    PDF
15D. Hradil, 1933: Kereškenjijeva pripomoćna zaklada. Prigodom njene 50-godišnjice.. Š.L. 7-8, s.472    PDF
16Drag. Hradil, 1933: † Andrija Koprić. Š.L. 12, s.742    PDF
17Dragutin Hradil, 1934: † Dušan Weiner.. Š.L. 10, s.528    PDF
18D. Hradil, 1936: Zaklade za šum. osoblje, njihove udove i siročad na području Savske banovine.. Š.L. 5-7, s.334    PDF
19Drag. Hradil., 1940: † Dragutin Trötzer.. Š.L. 6, s.324    PDF


                UNDER CONSTRUCTION