UGRENOVIĆ, Aleksandar
1Piše A. Ugrenović, stud. for., 1904: Fotografija u dendrometriji. Š.L. 7, s.372    PDF
2Piše A. Ugrenović ml., 1904: Nekoliko bilježaka o „estetici u šumi".. Š.L. 11, s.631    PDF
3A. Ugrenović ml., 1905: O novijoj kemijskoj uporabi treseta i drva.. Š.L. 1, s.15     PDF
4A. U. ml., 1905: Trgovački ugovor međ Austro-ugarskom i Njemačkom.. Š.L. 3, s.106    PDF
5Od A. Ugrenovića ml., 1906: O šiškama grmlja i drveća i njihovim uzročnicima.. Š.L. 3, s.91     PDF
6Od A. Ugrenovića ml., 1906: Entomoložke bilježke.. Š.L. 7, s.269    PDF
7Piše dr. A. Ugrenović, 1909: O produkciji drva i carini na drvo.. Š.L. 4, s.134    PDF
8Napisao: Dr. A. Ugrenović, 1913: O redukciji optički mjerenih duljina — na horizont.. Š.L. 11, s.445    PDF
9Dr. A. Ugrenović, 1913: O poznavanju otrovnih gljiva. Š.L. 11, s.464    PDF
10Ugrenović Dr., 1913: Podatci za terminologiju.. Š.L. 11, s.484    PDF
11Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: O pantografovanju. Š.L. 1, s.13     PDF
12Kaposi — Ugrenović, 1922: Naša industrija tanina. Š.L. 1, s.19     PDF
13Dr. Ugrenović, 1922: Novija literatura o „iskorištanju šuma". Š.L. 1, s.21     PDF
14Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: Šumarska terminologija. Š.L. 2, s.44     PDF
15Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: Potrajnost šumskog gospodarenja. Š.L. 3, s.149    PDF
16Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: Popularizovanje šumarstva. Š.L. 6, s.401    PDF
17Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: † Prof. Franjo Šandor. Š.L. 7, s.427    PDF
18Ugrenović — Marinović, 1922: Prikaz stručne literature. Š.L. 7, s.470    PDF
19Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: Šumarska ekskurzija u Našice. Š.L. 8, s.529    PDF
20Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: Agrarna reforma i šuma. Š.L. 9, s.557    PDF
21Ugrenović, 1922: Prikaz stručne literature. Š.L. 9, s.603    PDF
22Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: Poslije skupštine u Beogradu. Š.L. 10, s.648    PDF
23Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: Novi porezni zakon. Š.L. 10, s.679    PDF
24Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1922: O šumskim požarevima. Š.L. 11, s.711    PDF
25Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb) , 1923: Terminologija. Š.L. 1, s.26     PDF
26Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb) , 1923: Šumarska liga zemalja sredozemnoga mora. Š.L. 1, s.29     PDF
27Dr. Ugrenović, 1923: Šumarski kongres u Parizu. Š.L. 1, s.49     PDF
28Ugrenović, 1923: „Revue des eaux et forets". Š.L. 2, s.110    PDF
29Ugrenović, 1923: Japanci u našoj otadžbini. Š.L. 2, s.111    PDF
30Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb) , 1923: Bilješke s puta u inostranstvo. Š.L. 3, s.138    PDF
31Ugrenović, 1923: Danska „Byggematerialer" (Građevni materijali). Š.L. 3, s.172    PDF
32Ugrenović, 1923: Le sapin de Douglas. Š.L. 4, s.219    PDF
33Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb) , 1923: Projekat zakona o šumama i njegova šumarsko-politička osnovica.. Š.L. 5, s.259    PDF
34Dr. Ugrenović, 1923: Terminologija. Š.L. 5, s.305    PDF
35Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb) , 1923: Zakon o šumama. Š.L. 7, s.409    PDF
36Ugrenović, 1923: Internacijonalni kongres za agrikulturu. Š.L. 7, s.454    PDF
37dr. Ugrenović, 1923: Prvi doktor šumarstva naših fakulteta. Š.L. 7, s.455    PDF
38Dr. Ugrenović, 1923: Češka književnost. Š.L. 10, s.611    PDF
39Dr Ugrenović, 1923: Francuska književnost. Š.L. 10, s.612    PDF
40Prof. dr. Aleksandar Ugrenović (Zagreb) , 1923: Sa puta u Francusku.. Š.L. 11, s.678    PDF
41Prof. Dr. Ugrenović A., 1924: Iskorištavanje šuma. Š.L. 2, s.79     PDF
42Ugrenović, 1924: Savremeno šumarstvo Švajcerske. Š.L. 3, s.139    PDF
43Prof. Dr. Ugrenović A. (Zagreb), 1924: Doktorat šumarstva - honorius causa. Š.L. 4, s.196    PDF
44Ugrenović, 1924: Dvadeseta godišnjica studenskog udruženja. Š.L. 4, s.215    PDF
45Prof. Dr. Ugrenović A. (Zagreb), 1924: Projekt za istraživanje o sušenju hrastova. Š.L. 10, s.506    PDF
46Ugrenović, 1924: Češka literatura. Š.L. 11, s.613    PDF
47Aleksandar Ugrenović, 1925: O Novoj godini.. Š.L. 1, s.1     PDF
48Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1925: Iz istorije našeg šumarstva.. Š.L. 1, s.5     PDF
49Prof. dr. Aleksandar Ugrenović, 1925: Šumarska liga zemalja sredozemnog mora.. Š.L. 3, s.182    PDF
50Ugrenović, 1925: O dvadesetpetogodišnjici Petra Petrovića.. Š.L. 3, s.184    PDF
51Ugrenović, 1925: Internacionalni kongres za šumarstvo.. Š.L. 4, s.253    PDF
52Aleksandar Ugrenović (Zagreb), 1925: Grješke drveta.. Š.L. 5, s.304    PDF
53Ugrenović, 1925: Novi Zakon o šumama.. Š.L. 5, s.326    PDF
54Ugrenović, 1925: Zakon o šumama. Š.L. 6, s.383    PDF
55Ugrenović, 1925: Unifikacija šumarske službe.. Š.L. 6, s.387    PDF
56Ugrenović, 1925: Popularizovanje šumarstva.. Š.L. 7, s.439    PDF
57Ugrenović, 1925: Uoči skupštine u Dubrovniku.. Š.L. 9, s.503    PDF
58Ugrenović., 1926: Na pragu pedesete.. Š.L. 1, s.1     PDF
59Ugrenović, 1926: Treći šumarski fakulteta. Š.L. 3, s.155    PDF
60Ugrenović, 1926: Šumarski kongres u Rimu.. Š.L. 3, s.206    PDF
61Ugrenović, 1926: Spomenica o pedeset-godišnjici Udruženja. Š.L. 3, s.212    PDF
62Ugrenović, 1926: Gunnar Schotte (1874.-1926.). Š.L. 4, s.260    PDF
63Ugrenović, 1926: Liberalizam u šumarstvu.. Š.L. 4, s.264    PDF
64Ugrenović, 1926: O našoj pedesetogodišnjici.. Š.L. 10, s.527    PDF
65Ugrenović, 1926: Kralju i Pokrovitelju.. Š.L. 11, s.567    PDF
66Aleksandar Ugrenović, 1926: Poslije slave i zbora.. Š.L. 11, s.570    PDF
67Aleksandar Ugrenović [Zagreb], 1926: Zajednički rad naših fakulteta.. Š.L. 11, s.579    PDF
68Aleksandar Ugrenović, 1927: Kuda brodimo. Š.L. 1, s.3     PDF
69Ugrenović, 1927: O smrti Jovana Cvijića. Š.L. 2, s.57     PDF
70Ugrenović, 1927: Jadi naše šumarske privrede. Š.L. 2, s.59     PDF
71Ugrenović, 1927: Privredno zakonodavstvo i stručnjačka saradnja. Š.L. 3, s.113    PDF
72Ugrenović, 1927: Milan Turković (sa slikom). Š.L. 4, s.161    PDF
73Aleksandar Ugrenović, 1927: Naša šumarska politika. Š.L. 4, s.163    PDF
74Ugrenović, 1927: Šumarski muzej. Š.L. 4, s.196    PDF
75Ugrenović, 1927: Nazdar – braćo Čehoslovaci. Š.L. 6, s.273    PDF
76Aleksandar Ugrenović, 1927: Zar likvidacija šumarstva .... Š.L. 6, s.275    PDF
77Aleksandar Ugrenović, 1927: Privredni savjet – bez šumarstva. Š.L. 7-8, s.329    PDF
78Aleksandar Ugrenović, 1927: Internacijonalna šumarska liga – u Jugoslaviji. Š.L. 7-8, s.384    PDF
79Ugrenović, 1927: Na zbor!. Š.L. 9, s.401    PDF
80Aleksandar Ugrenović, 1927: Šume gore .... Š.L. 9, s.404    PDF
81Ugrenović, 1927: Još o šumskim požarevima. Š.L. 10, s.482    PDF
82Dr. A. Ugrenović, 1928: Osvrti i pogledi.. Š.L. 1, s.1     PDF
83Dr. A. Ugrenović, 1928: Šumarstvo pred parlamentom.. Š.L. 1, s.4     PDF
84Dr. A. Ugrenović, 1928: Zakon o šumama.. Š.L. 2, s.65     PDF
85Dr. A. Ugrenović, 1928: Smolarenje u šumama crnoga bora.. Š.L. 2, s.79     PDF
86Dr. A. Ugrenović, 1928: Smolarenje u Francuskoj.. Š.L. 3, s.113    PDF
87Dr. A.Ugrenović, 1928: Brod tone.. Š.L. 4, s.161    PDF
88Dr. A. Ugrenović, 1928: Šumarska policija.. Š.L. 4, s.200    PDF
89Dr. A. Ugrenović, 1931: Novi francuski udžbenik o uređivanju šuma od Pardé-a (Traité praetique d´ aménagement des forets).. Š.L. 2, s.77     PDF
90Ugrenović, 1932: Šumarska terminologija.. Š.L. 12, s.728    PDF
91Dr. A. Ugrenović, 1935: Gayer-Fabricius: Forstbenutzung,. Š.L. 12, s.602    PDF
92U., 1936: Le Chene.. Š.L. 8, s.443    PDF
93U., 1938: Laer: Formhöhenreihen, Berlin 1938.. Š.L. 8-9, s.457    PDF
94Dr. A. Ugrenović, 1939: Dr. V. Dieterich: Forstliche Betriebswirtschaftslehre. Berlin 1939.. Š.L. 6, s.328    PDF
95Dr. A. Ugrenović, 1939: O 60 godišnjici Prof. dr. Andrije Petračića, podpretsjednika Jugoslovenskog šum. udruženja.. Š.L. 11, s.605    PDF
96Ugrenović, 1940: Kontos: Uređivanje šuma.. Š.L. 2-3, s.191    PDF
97Ugrenović, 1940: Prof. dr. A. Vrgoč : Monopol potaše u bivšoj hrvatskoj vojnoj krajini.. Š.L. 6, s.332    PDF
98Ugrenović, 1940: Trendelenburg : Das Holz als Rohstoff.. Š.L. 7, s.375    PDF
99Ugrenović, 1940: Platžer : Leistungsuutersuchungen im Kiefemhauungsbetrieb insbesondere bei der Aufarbeitung von Gruben und Faserholz.. Š.L. 8, s.431    PDF
100Ugrenović, 1940: Č. Janković: Le reboisement et la correction des torrents dans le departement des Bosses - Alpes.. Š.L. 9, s.469    PDF
101Ugrenović, Aleksandar, 1940: † Jovan Metlaš.. Š.L. 11, s.558    PDF
102U., 1942: Brojidbeni izvještaj.. Š.L. 5, s.145    PDF
103Ing. A. Ugrenović, 1945: Razvoj šumarske politike u sovjetskoj Rusiji.. Š.L. 1-12, s.29     PDF
104Prof. Dr. Aleksandar Ugrenović, 1946: Osnovi šumarske politike u SSSR. Š.L. 1-6, s.29     PDF
105Aleksandar Ugrenović, 1946: Sto godina šumarstva. Š.L. 12, s.185    PDF
106Dr. A. Ugrenović, 1948: Drvna industrija i šumarstvo. Š.L. 5-6, s.145    PDF
107A. Ugrenović, 1948: Poliranje drveta. Š.L. 9-10, s.312    PDF
108akad. A. Ugrenović, 1951: Saradnja nauke i operative. Š.L. 1-2, s.4     PDF
109A. Ugrenović, 1951: Münch prof. dr Ernst Beiträge zur Forstpflanzenzüchtung. Š.L. 12, s.418    PDF
110Dr A. Ugrenović, 1952: Devet godina šumarske nastave. Š.L. 1-3, s.1     PDF
111Ugrenović Aleksandar, 1954: Problem šumarske terminologije. Š.L. 11-12, s.541    PDF
112Ugrenović Aleksandar, 1955: Prvi decenij šumarstva u socijalističkoj Jugoslaviji (1945—1955). Š.L. 11-12, s.361
113Ugrenović A., 1958: Buchholz-Klemm: Lesohozjaistveni slovar (Forstwirt Fachwörterbuch, Berlin 1957.). Š.L. 3-4, s.135    PDF
114Ugrenović A., 1958: Dr. R. Scheuble : O smolarenju bora (Forstlichen Bundes-Versuchsanstalt Mariabrunn 52/1956.. Š.L. 3-4, s.135    PDF
115Ugrenović A., 1958: Trippodo G.: Vocabolario tecnico e commerciale del legno (Roma 1957.). Š.L. 3-4, s.135    PDF


                UNDER CONSTRUCTION