T., Hrvoje
1Turkulin, H., Jirouš-Rajković, V., Grbac, I., 1997: Površinska postojanost drvnih građevnih konstrukcija. Š.L. 11-12, s.617
2Turkulin, H., 1999: Površinska svojstva i postojanost drvnih proizvoda za građevinarstvo. Š.L. 3-4, s.160    PDF


                UNDER CONSTRUCTION