O., Renata
1Grbac, I., R. Ojurović, 2005: Međunarodni kongres “XXII IUFRO World congress 2005”. Š.L. 9-10, s.531    PDF
2Grbac, Ivica, Renata Ojurović, 2006: IV Generalna skupština innovawood-a. Š.L. 3-4, s.150    PDF
3Grbac, Ivica, Renata Ojurović, 2006: Primjena nanotehnologije u industrijama baziranim na sektoru šumarstva. Š.L. 9-10, s.411
4Grbac, Ivica, Renata Ojurović, 2006: Međunarodna konferencija o nanotehnologiji. Š.L. 9-10, s.461    PDF
5Ojurović, R., I. Grbac, 2007: Kako ubrzati inovacije u šumarskom sektoru?. Š.L. 3-4, s.181    PDF


                UNDER CONSTRUCTION